Videooptagelse af forelæsninger

Videooptagelse af forelæsninger

Media Lab tilbyder hjælp til optagelse af hele forelæsninger og kurser – såkaldt lecture capturing. Bemærk venligst at det er IT, der står for drift og vedligeholdelse af udstyret. 

Undersøgelser har vist, at lecture capturing er et nyttigt supplement til de eksisterende forelæsninger. Det giver blandt andet de studerende bedre mulighed for at repetere svært stof og forberede sig til eksamen. Optagelserne er også nyttige for de studerende, som har langt til campus.

En undersøgelse blandt nogle efteruddannelsesstuderende på kurset Matematisk Analyse viste, at 90 % af de studerende fandt optagelserne meget nyttige eller uundværlige. Hver forelæsning blev i gennemsnit set 2-3 gange per studerende, heraf cirka 1/3 i forbindelse med eksamensforberedelsen.

Her ses et eksempel på et klip fra en video optaget med lecture capturing:

Klik på billedet for at forstørre.

Mere om lecture capturing

Lecture capturing er en bred betegnelse for optagelse af forelæsninger. På Science and Technology har man udstyr til at videooptage forelæsninger, hvor både et videosignal fra auditoriet inklusiv to tavler, lyden og projektorsignalet samles i én film, som de studerende kan se på nettet via Vimeo.com, deres smartphones og eventuelt som podcasts. Optagelserne kan beskyttes af password ligesom de kan beskyttes mod download.

Foruden de umiddelbare fordele i at kunne gense en forelæsning efter ønske og behov samt de positive evalueringer, er der en række undervisningsmæssige potentialer forbundet med teknologien. Dette udtrykker EDUCAUSE således:

Lecture capture enhances and extends existing instructional activities, whether in face-to-face, fully online, or blended learning environments. It works especially well in subject areas where students benefit from repeated viewing of content, as when complex information is discussed or formulas are written on a board. The video-on-demand portion of lecture capture allows students to closely examine the steps of a demonstrated procedure or stop and focus on important actions in a science experiment. Lecture capture may enable freer thinking – students who find themselves struck by a particular comment or point can pursue that line of thought, confident that the lecture itself can be reviewed later.

(7 Things You Should Know About Lecture Capture, EDUCAUSE, 2008)