Nyt webcast-studie indviet på ST

Science Media Lab har indviet et nyt webcast-studie, der bruges til produktion af video-undervisningsmaterialer. Der er stor efterspørgsel efter denne service, og allerede nu er der produceret omkring 200 videoer.

18.12.2013 | Elin Aarestrup Sørensen

Sådan kan en webcast for eksempel se ud. Her er det Ole Bjælde, der underviser i Astrofysik.

Med baggrund i implementeringen af Aarhus Universitets ambitiøse strategi for Educational IT, har Science Media Lab (en del af Center for Scienceuddannelse, CSE) nu etableret et decideret webcaststudie.

Studiet udmærker sig ved at gøre det enkelt og effektivt at producere videoer til undervisningen baseret på fx PowerPoint, screencasts, tavleundervisning samt softwaredemonstrationer.

Ikke kun en effektiv og enkel løsning

“Videoerne produceres vha. ganske få klik og bliver gemt direkte på ST’s streaming-server, så de studerende kan se dem” forklarer Mikkel Godsk, der er leder af Science Media Lab.

“Etableringen af studiet er ikke blot en effektiv og enkel produktionsløsning for fakultetets undervisere - det muliggør også en pædagogisk udvikling og potentielt også forbedring af undervisningen, som nu fx kan indeholde videoer, der forklarer de emner, de studerende har svært ved og måske endda optagelser af hele forelæsninger, så de studerende frit kan gennemgå og repetere pensum når og hvor, de har tid og behov,” fortsætter Mikkel Godsk.

Forløbet omkring video-produktionen er pædagogisk funderet på principperne for aktiv læring vha. STREAM-modellen. Dette indebærer bl.a., at de studerende svarer på spørgsmål i relation til videoerne, så underviseren kan give målrettet feedback, eller at underviseren benytter videoerne til at frigøre tid til forelæsningerne til diskussion, repetition og fordybelse. 

Studerende tager godt imod videoerne

De foreløbige erfaringer viser, at videoerne bliver godt modtaget af de studerende.

På nuværende tidspunkt er kurserne ”Calculus 2”, ”Tropical Ecosystem Management and Human Security” samt ”Astrofysik” flittige brugere af studiet, hvilket har resulteret i produktionen af omkring 200 videoer til undervisningsbrug (i alt 50 timers video).

Det er ganske enkelt

Er du interesseret i at få produceret videoer til din undervisning eller blot at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Science Media Lab på medialab@stll.au.dk eller tlf. 8715 6665 (hverdage mellem kl. 12-15).

Yderligere info

Science Media Lab

Center for Scienceuddannelse