Videooptagelse af forelæsninger

Center for Scienceuddannelse tilbyder nu som noget nyt optagelse af hele forelæsninger og kurser - såkaldt lecture capturing.

23.04.2012 | Mikkel Godsk

Undersøgelser har vist, at lecture capturing er et nyttigt supplement til de eksisterende forelæsninger, og giver de studerende bedre mulighed for at repetere svært stof samt forberede sig til eksamen. Optagelsene kan også være særligt nyttige for de studerende, som har langt til campus.

Udstyret er monteret i Auditorium E, Ny Munkegade 118, og der arbejdes på at gøre løsningen fuldautomatisk, så undervisere selv kan starte, stoppe og publicere optagelserne til internettet via et betjeningspanel i auditoriet. Allerede nu er udstyret integreret med auditoriets AV-anlæg, således at både lyd, projektorer og de to midterste tavler kan optages.

På nuværende tidspunkt er undervisningen i Mikrobiologi ved at blive optaget, mens der tidligere er optaget hele kurser i Anvendt Spektroskopi og Matematisk Analyse.

En undersøgelse blandt de efteruddannelsesstuderende på det sidstnævnte kursus viste, at 90 % fandt optagelserne meget nyttige eller uundværlige. Hver forelæsning blev i gennemsnit set 2-3 gange per studerende, heraf ca. 1/3 i forbindelse med eksamensforberedelsen.

Interesseret i at få optaget din undervisning?

 

Hvis du er interesseret i at få din undervisning optaget eller blot høre mere, er du velkommen til at kontakte Mikkel Godsk på godsk@cse.au.dk for en snak om mulighederne.

Her ses et eksempel på et klip fra en video optaget med lecture capturing. Klik på billedet for at se en større version.

Lecture capturing

 

Mere om lecture capturing

Lecture capturing er en bred betegnelse for optagelse af forelæsninger. På ST har man udstyr til at videooptage forelæsninger, hvor både et videosignal fra auditoriet inkl. to tavler, lyden samt projektorsignalet samles til én film, som de studerende kan se på nettet (pt. via Vimeo.com), deres smartphones og evt. som podcasts. Optagelserne kan beskyttes af password, ligesom de kan beskyttes mod download.

Foruden de umiddelbare fordele i at kunne gense en forelæsning efter ønske og behov samt de positive evalueringer, er der en række undervisningsmæssige potentialer forbundet med teknologien. Dette udtrykker EDUCAUSE således:

”Lecture capture enhances and extends existing instructional activities, whether in face-to-face, fully online, or blended learning environments. It works especially well in subject areas where students benefit from repeated viewing of content, as when complex information is discussed or formulas are written on a board. The video-on-demand portion of lecture capture allows students to closely examine the steps of a demonstrated procedure or stop and focus on important actions in a science experiment. Lecture capture may enable freer thinking – students who find themselves struck by a particular comment or point can pursue that line of thought, confident that the lecture itself can be reviewed later.” (”7 Things You Should Know About Lecture Capture”, EDUCAUSE, 2008)

Lecture captures kan således være nyttige for mange forskellige typer kurser og studerende.

Center for Scienceuddannelse, Medarbejdere