Workshop om uddannelsesdesign

| Jens Bennedsen

Dato man 04 apr
Tid 12:00 19:00
Sted Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Præsentationer fra workshoppen er klar til download - se nederst på denne side.


ST Learning Lab og styregruppen for overgang til semesterstruktur har fornøjelsen til at invitere til en workshop om uddannelsesdesign. Workshopen skal gerne give uddannelsesdesignere inspiration til design af deres uddannelse så både den horisontale sammenhæng (det er forståeligt for en studerende hvorfor han/hun har fagene på samme tid) og den vertikale progression (som kan være mange forskellige former for progression - fag-faglig, eksperiment kompetencer, …)) forbedres.

Derudover vil workshoppen give inspiration til hvordan personlige og interpersonelle kompetencer (også kendt som fokus på employability) kan integreres i uddannelsen.

Sted: Navitas, Inge Lehmanns Gade 10 - bygn. 3210

Program

12.00 - 13.00: Frokost, Caféen

13.00 - 13.15: Velkomst og introduktion til dagen v/Jens Bennedsen (Auditoriet)

13.15 - 13.45: Revision af MolBios laboratorie komponent - hvorfor og hvordan? v/Magdalena Pryz (Auditoriet)

13.45 - 14.30: Gruppearbejde: Opstille kompetencemål for 1. og 2. semester af din uddannelse (04.018)

14.30 - 15.00: Konkret eksempel på et uddannelsesdesign der har arbejdet med både horisontal sammenhæng og vertikal progression v/ Helle Wivel, Maskiningeniørstudiet (04.096)

15.00 - 15.30: Gruppearbejde: Nuværende fag-faglige kurser - kan de passe ind? Hvad skal udvikles på nyt til 1. + 2. semester (04.096)

15.30 - 15.45: Kaffepause, Caféen

15.45 - 16.15: Andre end fag-faglige kompetencer? Hvordan kommer de i spil i uddannelsen? Anvendelse af værktøjer fra CDIO konceptet v/Jens Bennedsen (04.096)

16.15 - 17.00: Gruppearbejde: Hvilke ikke fag-faglige kompetencer skal indgå i uddannelsen? Og hvordan sikres at de er der? (04.096)

17.00 - 17.15: Støttefag - hvilke og hvor v/Tom Vindbæk (04.096)

17.15 - 17.45: Gruppearbejde: Støttefag på de to første semestre - hvilke og hvordan sikrer vi den horisontale sammenhæng? (04.096)

17.45 - 18.00: Afslutning v/Jens Bennedsen (04.096)

18.00 - 19.00: Let aftensmad, Caféen

Workshop, Science and Technology