Sygdom og andet fravær

Fravær på grund af sygdom eller barns sygdom skal meddeles om morgenen på første fraværsdag til nva@stll.au.dk.

Desuden skal du orientere din nærmeste leder. Evt. undervisning, møder og andre aftaler er du selv ansvarlig for at aflyse.

Du vil modtage en 'Fraværserklæring' pr. mail. 
Denne udfyldes, underskrives (egen underskrift) og sendes tilbage til nva@stll.au.dk (eller afleveres til Nina) og du er dermed raskmeldt.