Indkøb

Aarhus Universitet indgår indkøbsaftaler på en lang række områder for at opnå de billigst mulige priser på produkter og tjenesteydelser samt en effektiv styring af universitetets samlede indkøb.

Her på STLL er det såvel sekretariatet som medarbejderne, individuelt, der foretager indkøb i det daglige. Du kan altid søge hjælp i STLL's sekretariat, hvis du har brug for hjælp til et indkøb.

Nedenfor finder du en (ikke udtømmende!) liste over ting, du som udgangspunkt skal være opmærksom på, før du vælger en leverandør og foretager et indkøb på STLL's vegne:

 • Indkøbsaftaler:
 • Godkendelse:
  • Nærmeste leder skal godkende indkøbet
 • Bestilling og betaling:
  • Sender leverandøren en faktura via centerets EAN?
  • Eller betaler du med AU kreditkort og afregner selv udgiften i AURUS?
 • Dansk eller udenlandsk leverandør?
  • Hvis der er tale om en dansk leverandør, SKAL betaling foregå via EAN (alternativt AU-kreditkort). Der modtages IKKE fakturaer på papir/e-mail.
  • Hvis der er tale om en udenlandsk leverandør, kan leverandøren godt sende en faktura på papir/e-mail. Sekretariatet kan hjælpe med at få fakturaen betalt. 
 • Intern eller ekstern bevilling?
  • Der gælder samme regler, uanset om indkøbet foretages for interne eller eksterne midler.
 • Læs mere om kontering

Indkøb af bøger

Hvis du skal købe en bog, som STLL skal betale, skal den som udgangspunkt registreres som materiale på et AU Bibliotek. I langt de fleste tilfælde vil den dog blive registreret som "passiv" - dvs. at andre ikke kan låne bogen fra et bibliotek.

STLL samarbejder af historiske grunde med biblioteket hos Center for Videnskabsstudier - og du skal derfor henvende dig til bibliotekaren dér, for at få indkøbt materialet på korrekt vis: