AU kreditkort

Alle AU-medarbejdere (inkl. ph.d.-studerende) med et ugentligt timeantal på 18,5 eller derover kan få udstedt et AU kreditkort (EuroCard). 

Kortet bruges primært i forbindelse med tjenesterejser og til mindre, offline eller online indkøb på vegne af AU/STLL - i tilfælde hvor leverandøren ikke kan udstede en elektronisk faktura. 

For at få udstedt et kreditkort, skal du udfylde en blanket og få den underskrevet af din nærmeste leder. Spørg evt. STLL sekretariatet om hjælp til dette.

Find mere information på siden "Kreditkort" - blandt andet:

  • Ansøgningsblanket
  • Regler for anvendelse af kreditkortet
  • etc.