Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om ST Learning Lab

ST Learning Lab er Science and Technologys universitetspædagogiske center.

ST Learning Lab er Science and Technologys universitetspædagogiske center. Fysisk har vi til huse på Navitas, men fagligt dækker vi hele Science and Technology-fakultetet på Aarhus Universitet. 

Vores mål er at udvikle undervisningen på Science and Technology ved hjælp af kurser, workshops og udviklingsprojekter baseret på kollegial sparring og feedback samt den nyeste danske og internationale forskning om kvalitet i universitetsundervisning.  

Vores løbende udviklingsprojekter gør, at vi altid er to skridt foran i forhold til innovative undervisnings- og eksamensformer samt teknologi i undervisningen.

Vi ønsker, at skabe bedre læring for de studerende gennem moderne undervisnings- og bedømmelsesformer, så vi får dimittender, der er godt klædt på til livet efter studierne.

ST Learning Lab har tætte bånd til undervisningen og de faglige miljøer på ST. Derfor ved vi, hvad der rør sig blandt underviserne og de studerende. Vi består af konsulenter fra en række forskellige fag – blandt andet matematik, biologi, fysik og astronomi, undervisningsteknologi og universitetsdidaktik.

Media Lab hjælper dig med integrering af teknologi i undervisningen

Som en del af ST Learning Lab hører også vores Media Lab. Media Lab arbejder med support, udvikling af digitale undervisningsmaterialer og avanceret videoformidling.

Integrering af teknologi i undervisningen er en måde, hvorpå du kan øge de studerendes aktive deltagelse i deres studie. Det gælder både i selve undervisningssituationen og i de studerendes forberedelse derhjemme og på farten. Ved Media Lab gør vi alt for altid at være opdateret på de nyeste teknologier, og vi kan også vejlede i hensigtsmæssig brug af denne.  


 • Akkreditering
 • Blended learning
 • Brug af educational IT i undervisning
 • CDIO
 • Curriculum-udvikling
 • E-læring
 • Fakultetsudvikling
 • Ingeniørdidaktik
 • Kvalitet i undervisning
 • (Re)design af kurser
 • Uddannelsesdesign

 • Aktiv læring
 • Astronomididaktik
 • Bedømmelse
 • Eksamen
 • Forelæsning
 • Fysikdidaktik
 • Kreativitet i undervisning
 • Teknologistøttet undervisning
 • Undervisningsudvikling

Mikkel Godsk

Undervisningsudvikler, leder af Media Lab
 • Blended learning
 • Digitale medier
 • Educational IT
 • Kompetenceudvikling
 • Learning design
 • Onlineundervisning
 • STEM-uddannelse
 • Teknologistøttet undervisning

 • Vejledning
 • Læringsprocesser
 • Kompetenceudvikling  

 • Faglig dialog og læring
 • Feedback
 • Holdundervisning
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Laboratorieundervisning
 • Læring og læringsprocesser i naturvidenskabsfag
 • Learning design
 • Naturvidenskabsdidaktik
 • Onlineundervisning
 • Studerendes forberedelse
 • Undervisning med educational IT

 • Forskningsvejledning
 • Talentudvikling
 • Vejledning på universitetet

 • Aktiv læring
 • Educational IT
 • Holdundervisning
 • Løbende bedømmelse
 • Universitetsundervisning

 • Dialogisk læring
 • Educational IT
 • Kompetenceudvikling
 • Laboratoriedidaktik
 • Naturfagsdidaktik

 • E-læring
 • Blended learning
 • Læringsdesign
 • Educational IT
 • Aktiv læring
 • Blackboard

 • Vejledning
 • Holdundervisning
 • Projektarbejde
 • Didaktik
 • Læring og læreprocesser
 • Evaluering
 • Kompetenceudvikling

Kontakt os

Aarhus Universitet
Navitas - Inge Lehmanns Gade 10
Bygn. 3210, lok. 03.065
8000 Aarhus C

E-mail: stll@au.dk
Telefon: 93 50 83 79


CVR-nr.: 31119103
P-nr.: 1007674542
EAN: 5798000420038