For andre fakulteter

Her kan du læse mere om de workshops og webinarer der udbydes af STLL på tompladsordningen

Nedenfor ses listen over de workshops og webinarer du som underviser fra Arts, BSS og Health kan tilmelde dig via tompladsordningen.

Workshops og webinarer fra STLL afholdes kun ved et minimum antal deltagere på 6 fra Science and Technology.

Workshops

Mere feedback - til og fra studerende (Workshop - 24. november 2016)

Indhold

Hvordan kan små feedback-aktiviteter give en stor effekt? På workshoppen vil du få inspiration til hvordan du får flere feedback-aktiviteter i dit kursus. Der vil være fokus på peer-feedback og selvevaluering, vurderingskriterier samt planlægning af feedbackprocessen for at sikre, at de studerende anvender den feedback, de modtager. Hvordan træner du de studerende til at blive selvreflekterende studerende, der kan vurdere deres egen præstation?

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Inkorporere feedback-aktiviteter i dit eget kursus
 • Planlægge peer-feedback-aktiviteter, hvor de studerende selv modtager og giver feedback
 • Udvikle bedømmelseskriterier for feedback-aktiviteter
 • Kommunikere læringsmålene for dine feedback-aktiviteter


Tid og sted

24. november 2016 kl. 09:00-12:00 - i Bygn. 3210, Lok. 03.080, Navitas.
Workshoppen afholdes af: Annika B. Lindberg og Anna Hollyoak Helleberg, ST Learning Lab

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen finder du via dette link
Sidste frist for tilmelding er 17/11-2016
Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Bb - Feedback til studerende (Workshop - 7. december 2016)

Indhold

I denne workshop vil du blive præsenteret for værktøjer, der giver dig (underviser og/eller instruktor) mulighed for, at give individuel feedback på skriftlige opgaver samt organisere opgaver hvor de studerende give peer-feedback via Blackboard.

Læringsmål

 • Oprette opgaver der kan afleveres digitalt i Blackboard
 • Give karakterer, kommentere og markere specifikke sektioner i afleverede opgaver i Blackboard
 • Organisere peer-feedback på opgaver
 • Sikre kvalitet i egen og studerendes feedback ved brug af vurderingskriterier i såkaldte rubrics

Du får hands-on-erfaring med værktøjer i Blackboard som løser opgaverne, og du kan i løbet af workshoppen arbejde med værktøjerne i forhold til din egen undervisning.


Tid og sted

7. december 2016 kl. 14:00-17:00 - i Bygn. 3210, Lok. 03.068, Navitas.
Workshoppen afholdes af: Jens Bennedsen, ST Learning Lab

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen finder du via dette link
Sidste frist for tilmelding er 30/11-2016
Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Bb - Læringsstier (Webinar - 13. december 2016)

Indhold

Læringsstier er, kort fortalt, en måde hvorpå man kan strukturere sin undervisning og/eller de studerendes forberedelse i en forudbestemt, sekventiel struktur online. Indholdet af workshoppen og læringsstien er kort baseret på:

 • Hvordan man opretter en læringssti
 • Hvilke elementer der kan være i en læringssti
 • Hvordan man bruger læringsstier på et traditionelt tilstedeværelseskursus og ved online undervisning
 • Hvordan en læringssti ser ud for de studerende
 • Hvordan man kan benytte læringsstier til feedback


Læringsmål

 • At opnå kendskab til oprettelse, design og funktionen af læringsstier
 • At kunne oprette og benytte læringsstier i forbindelse med tilstedeværelsesundervisning og online undervisning
 • At kunne benytte læringsstier til feedback


Tid og sted

13. december 2016 kl. 14:00-16:00 - du tilgår webinaret via dette link (bliver tilgængeligt senere).
Webinaret afholdes af: Mikkel Godsk,  ST Learning Lab

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen finder du via dette link
Sidste frist for tilmelding er 6/12-2016
Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Aktiver dine studerende under teoretiske øvelser (TØ) (Workshop - 10. januar 2017)

Indhold

På denne workshop vil du blive introduceret til aktiviteter og værktøjer, du kan bruge til at understøtte de studerendes aktive læring under dine teoretiske øvelser. Det vil blive demonstreret, hvordan du kan bruge f.eks. peer-undervisning og peer-feedback til at puste nyt liv i gruppearbejde og klassediskussioner.

Under workshoppen vil du have mulighed for at diskutere udformningen af dine teoretiske øvelser, og du vil udvikle en eller flere aktiviteter, der skal bruges i dit eget kursus.

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Diskutere hvordan peer-undervisning og peer-feedback kan understøtte de studerendes læring
 • Udvikle undervisning der understøtter aktiv læring under dine teoretiske øvelser
 • Diskutere hvordan du vil bedømme de studerendes læring under dine teoretiske øvelser


Tid og sted

10. januar 2017 kl. 14:00-17:00 - i Bygn. 3210, Lok. 03.068, Navitas.
Workshoppen afholdes af: Rikke Frøhlich Hougaard og Annika B. Lindberg, ST Learning Lab

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen finder du via dette link
Sidste frist for tilmelding er 3/1-2017
Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk