Undervisningsudvikling

Workshops, webinarer m.m.

Workshops

Aktiver dine studerende under teoretiske øvelser (TØ) (Workshop - 21. september 2017)

Indhold

På denne workshop vil du blive introduceret til aktiviteter og værktøjer, du kan bruge til at understøtte de studerendes aktive læring under dine teoretiske øvelser. Det vil blive demonstreret, hvordan du kan bruge f.eks. peer-undervisning og peer-feedback til at puste nyt liv i gruppearbejde og klassediskussioner.

Under workshoppen vil du have mulighed for at diskutere udformningen af dine teoretiske øvelser, og du vil udvikle en eller flere aktiviteter, der skal bruges i dit eget kursus.

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Diskutere hvordan peer-undervisning og peer-feedback kan understøtte de studerendes læring
 • Udvikle undervisning der understøtter aktiv læring under dine teoretiske øvelser
 • Diskutere hvordan du vil bedømme de studerendes læring under dine teoretiske øvelser


Tid og sted

21. september 2017 kl. 13:00-16:00 - i Bygn. 3210, Lok. 03.068, Navitas.
Workshoppen afholdes af: Rikke Frøhlich Hougaard og Annika B. Lindberg, ST Learning Lab

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen finder du via dette link
Sidste frist for tilmelding er 14.09.2017
Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Aktiv læring i laboratoriet (LØ) (Workshop - 18. januar 2018)

Indhold

På denne workshop vil du blive introduceret til aktiviteter og værktøjer, du kan bruge til at understøtte dine studerendes aktive læring i de forskellige faser af dit kursus i laboratoriet: Forberedelse før de går til laboratoriet, arbejdet i laboratoriet, og arbejdet med laboratorierapporten. Under workshoppen vil du have mulighed for at diskutere udformningen af dit laboratoriekursus, og du vil udvikle en eller flere aktiviteter, der kan bruges i dit kursus.

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Beskrive det påtænkte læringsudbytte i dit laboratoriekursus
 • Udvikle undervisning, der understøtter aktiv læring under dit laboratoriekursus
 • Vælge relevante metoder til at vurdere de studerendes læring under dit laboratoriekursus


Tid og sted

18. januar 2018 kl. 13:00-16:00 - i Bygn. 3210, Lok. 03.068, Navitas.
Workshoppen afholdes af: Rikke Frøhlich Hougaard, ST Learning Lab

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen finder du via dette link
Sidste frist for tilmelding er 11.01.2018
Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Følgende workshops kan rekvireres og skræddersyes efter behov

Preparing PhD students for assessment (Workshop)

Supervisors role in part A exams and PhD defense

Content

In this workshop, we discuss the challenges that PhD supervisors may face when preparing students for part A examination and the PhD defense. Standards and expectations for student progression and performance vary across countries and subject area – and local GSST standards can therefore be somewhat obscure to the students. Another challenge is that international examiners can be more influenced by the standards and traditions in their home institution than the local standards by which a PhD candidate should be assessed.

The workshop presents international research and local data that can inform supervision in assessments at GSST. It targets new as well as experienced supervisors. 

Learning outcome

After the workshop, participants will be able to choose between different supervisory strategies that help students understand the examination process and perform well within it.

Info

The workshop takes about 2 hours and i held by Tove H. Jørgensen, Department of Bioscience and ST Learning Lab

Bliv en endnu bedre forelæser (Længere forløb)

Indhold

Dette kursus henvender sig til dig, der har forelæst i en årrække og gerne vil udvikle din forelæsningsstil.

På kurset får du indsigt i og feedback på aktiverende undervisning, retorik og kropssprog samt hvordan du får de studerende til at forberede sig bedst muligt.

Derudover er det en del af kurset, at du skal ud og observere andre forelæsere og lade dig observere med henblik på at blive mere reflekteret om din egen stil og få konkret inspiration fra andre.

Aktiviteter

1. kursusdag

 • Forelæsningens retorik, visualisering, aktiverende undervisning og brug af teknologi, kropssprog i et forelæsningslokale

Mellem kursusdagene

 • Observation af mindst en anden deltagers forelæsning
 • Give og modtage feedback

2. kursusdag

 • At få studerende til at forberede sig (rigtigt) til forelæsninger


Info

Der er cirka 15 timers arbejde forbundet med din deltagelse i forløbet, der afholdes af Ole E. Bjælde og Annika B. Lindberg, ST Learning Lab

Nytænk bedømmelse og eksamensformer i dit kursus (Workshop)

Indhold

Bedømmelser (eksaminer) er en af de vigtigste drivkræfter for de studerendes motivation og læring. Bedømmer du alt det du ønsker/behøver at bedømme og bedømmes de studerende på det rette tidspunkt?

Bedømmelser har flere funktioner, såsom at vurdere de studerendes præstation, certificering og støtte de studerendes læring. Disse funktioner er svære at balancere, og hvert kursus har forskellige udfordringer i forhold til bedømmelse.

Workshoppen vil være en blanding af inspiration til nye bedømmelsesmetoder, generelle og specifikke overvejelser på ST og nytænkning af bedømmelsen i din egen undervisning. Et særligt fokus vil være bedømmelse og feedback i løbet af kurset (løbende bedømmelse).

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Argumentere for dit valg af bedømmelsesmetode i din egen undervisning
 • Nytænke din endelige og løbende bedømmelsesmetode
 • Overveje hvordan bedømmelsen kan forbedres i dit kursus  


Info

Workshoppen tager omkring 2 timer og afholdes af: Annika B. Lindberg og Ole E. Bjælde, ST Learning Lab.

Flipped Classroom (Workshop)

Indhold

Helt kort fortalt går Flipped Classroom ud på at bytte om på aktiviteterne i den traditionelle undervisningsform (deraf "flippe"), således at man primært bruger tiden samme på "dét, der virkeligt batter", og man fx lader gennemgang af pensum foregå online via Blackboard. Lokale evalueringer og erfaringer fra ST har vist, at formen har potentialet til at skabe både engagerende, fleksibel og effektiv læring.

Workshoppen er tilrettelagt som tre såkaldte læringsstier: én til før, under og efter workshoppen. Læringsstierne vil du finde på Blackboardsiden ST Educator.

Læringsmål

 • At du får indsigt i Flipped Classroom som koncept med de forskellige muligheder der er herunder
 • At du får reflekteret over din egen undervisning i forhold til muligheder for Flipped Classroom
 • At du får konkrete redskaber til selv at gå i gang med Flipped Classroom


Info

Workshoppen tager cirka 3 timer og afholdes af: Anna Hollyoak Helleberg, ST Learning Lab.

Aktivering af store hold (Workshop)

Indhold

På denne workshop vil du blive introduceret til forskellige teknikker du kan bruge til at skabe studenteraktivitet på dit hold. Du vil lære digitale teknikker (f.eks. AUVote). Du vil også lære ”analoge” teknikker til aktivering såsom memory matrix (studerende skal ud fra to dimensioner placere begreber i en matrix) eller one minute paper (de sidste to minutter af forelæsningen bruges på at studerende svarer på spørgsmålet ”Hvad var det vigtigste du lærte i dag” og diskuterer det med sidemanden).

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • aktivere studerende med digitale hjælpemidler i din forelæsning
 • få studerende til at reflektere over hvad de har lært

Du får praktisk erfaring med værktøjer, og du kan i løbet af workshoppen arbejde med værktøjerne i forhold til din egen undervisning.

 

Info

Workshoppen tager cirka 3 timer og afholdes af Jens Bennedsen, ST Learning Lab.

Opdater læringsmål for dit kursus (Workshop)

Indhold

Under workshoppen vil du genoverveje/opdatere læringsmålene for dit kursus i forhold til konstruktiv alignment. Du anvender verber fra SOLO taksonomien til at gøre dine læringsmål så præcise som muligt. Hvordan er progressionen i dit kursus, både undervejs og i forhold til foregående og efterfølgende kurser? Hvis du i dit kursus berører og bedømmer generelle akademiske kompetencer, hvordan kommer disse så i spil i dine læringsmål?

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Genoverveje/opdatere læringsmålene i dit eget kursus
 • Begrunde de ord der beskriver læringsmålene ved hjælp af SOLO taksonomi
 • Reflektere over progressioner og generelle akademiske kompetencer i dit kursus


Info

Workshoppen tager cirka 3 timer og afholdes af Annika B. Lindberg, ST Learning Lab.

Kollegial sparring (Længere forløb)

Indhold

At arbejde med sparring mellem kolleger betyder, at man i grupper af 3 ligeværdige undervisere overværer hinandens undervisning og efterfølgende har en styret samtale på baggrund heraf. Observationerne laves med udgangspunkt i den enkelte undervisers ønskede fokuspunkt. Ved at deltage i kollegial supervision får du mulighed for at reflektere over din praksis sammen med kolleger, og herigennem opnå større indsigt i din egen undervisning og den måde, den fungerer på. 

Læs mere om Kollegial sparring

Forløbet

For at sikre at både observation og efterfølgende samtaler bliver holdt på den enkelte undervisers præmisser, er det vigtigt at mestre nogle samtaleredskaber. Dem vil man få grundig indføring i på Workshopdagen.

Herefter følger 2 runder, hvor man observerer og reflekterer over hinandens undervisning én gang hver (6 observationer/samtaler).

Slutteligt afholdes et kort evalueringsmøde med fokus på erfaringer og videre supervision.

Læringsmål

 • At du bliver mere reflekteret omkring din egen undervisning


Info 

Der er cirka 15 timers arbejde forbundet med at deltage i forløbet som afholdes af: Anna Hollyoak Helleberg, ST Learning Lab.

Mere feedback – til og fra studerende (Workshop)

Indhold

Hvordan kan små feedback-aktiviteter give en stor effekt? På workshoppen vil du få inspiration til hvordan du får flere feedback-aktiviteter i dit kursus. Der vil være fokus på peer-feedback og selvevaluering, vurderingskriterier samt planlægning af feedbackprocessen for at sikre, at de studerende anvender den feedback, de modtager. Hvordan træner du de studerende til at blive selvreflekterende studerende, der kan vurdere deres egen præstation?

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Inkorporere feedback-aktiviteter i dit eget kursus
 • Planlægge peer-feedback-aktiviteter, hvor de studerende selv modtager og giver feedback
 • Udvikle bedømmelseskriterier for feedback-aktiviteter
 • Kommunikere læringsmålene for dine feedback-aktiviteter


Info

The workshop takes about 3 hours and is held by Annika B. Lindberg og Anna Hollyoak Helleberg, ST Learning Lab.

Andre tilbud

Book en læringskonsulent

Få sparring til at udvikle dit kursus så det kan give de studerende endnu bedre læring.

Book en Blackboard konsulent

Individuel sparring med en af vores Blackboard konsulenter om brug af Blackboard til endnu bedre undervisning.

På workshop med kolleger i Blackboard

Tag mindst syv af dine kolleger under armen og bestem selv indholdet.

Med vores andre tilbud bestemmer du selv hvornår og hvor længe, kontakt os for at aftale nærmere.