Kollegial sparring

Kollegial sparring er et særligt tilbud til dig og er en spændende mulighed for at sparre med dine kolleger om undervisning, og måske blive en endnu bedre underviser.

”Jeg kan KUN anbefale kollegial sparring. Jeg kan mærke, at det virkelig giver noget, når nogen kommer ind og ser undervisningen. Det er min oplevelse at det at have et fokuspunkt, det giver en tryghed - det er noget som alle undervisere burde unde sig selv at deltage i.”
Jørgen Korsgaard, lektor, underviser i Konstruktionsdesign og geoteknik på Ingeniørhøjskolen.

Hvad er kollegial sparring

At arbejde med sparring af kolleger betyder, at man i grupper af 3 ligeværdige undervisere overværer hinandens undervisning og efterfølgende har en samtale på baggrund heraf. Observationerne laves med udgangspunkt i den enkelte undervisers ønskede fokuspunkt. Den efterfølgende samtale har karakter af, at man hjælper hinanden med at udfolde fokuspunktet på en måde, som ikke er fejlfindende overfor den enkelte underviser – tværtimod er den anerkendende.

Hvad kan jeg få ud af det?

Ved at deltage i kollegial sparring får du mulighed for at reflektere over din praksis sammen med kolleger, og herigennem opnå større indsigt i din egen undervisning og den måde, den fungerer på. Du får mulighed for at bruge dine kolleger som ”et ekstra sæt øjne”, der kan have fokus på bestemte områder, imens du selv underviser, og du kan, i observation af andre, få inspiration til din egen undervisning.

Kollegial sparring er en læreproces med dig selv og din undervisning som emne, og du vil opleve, at du får et endnu mere sikkert fundament af undervisningskompetencer at undervise ud fra.

Det giver bedre undervisning og endnu mere glæde ved at undervise.

”Jeg har fået styrket min faglighed som underviser og fået et refleksionsrum med gode kolleger”
(Lene, lektor på AU)

”Jeg må sige, at min undervisning ikke har ændret sig radikalt, men det har gjort, at jeg føler mig endnu bedre tilpas i underviserrollen og underviser med større overblik og sikkerhed”
(Steffen, lektor på AU)

Hvordan ser forløbet ud, og hvordan deltager jeg?

Forløbet

For at sikre at både observation og efterfølgende samtaler bliver holdt på den enkelte undervisers præmisser, er det vigtigt at mestre nogle samtaleredskaber. Dem vil man få grundig indføring i på workshopdagen.

Herefter følger 2 runder, hvor man observerer og reflekterer over hinandens undervisning én gang hver (6 observationer/samtaler).

Slutteligt afholdes et kort evalueringsmøde med fokus på erfaringer og videre supervision.

Varighed

Der er cirka 15 timers arbejde forbundet med din deltagelse i forløbet.

Sparringsforløbet faciliteres af:

Anna Hollyoak Helleberg

LæringskonsulentScience and Technology Learning Lab

Andre workshops og kurser

Andre tilbud

Book en læringskonsulent

Få sparring til at udvikle dit kursus så det kan give de studerende endnu bedre læring.

Book en Blackboard konsulent

Individuel sparring med en af vores Blackboard konsulenter om brug af Blackboard til endnu bedre undervisning.

På workshop med kolleger i Blackboard

Tag dine kolleger under armen og bestem selv indholdet.

Du bestemmer selv hvornår og hvor længe, kontakt os for at aftale nærmere.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ideer til arrangementer og workshops.