Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forretningsbetingelser

Media Labs (ML) formål er primært at understøtte undervisningsudvikling på ST samt, sekundært, avancerede, naturvidenskabelige kommunikations- og formidlingsaktiviteter. Denne prioritering er afspejlet i ML's budget således, at der opereres med tre forskellige takster afhængigt af formål og impact af projekter og opgaver. Hvis ikke andet er aftalt, gælder de nedenstående takster og vilkår for ML's assistancer, og bestiller vil løbende kunne få oplyst det aktuelle forbrug.

Takst 1 (gratis) - Undervisningsudvikling på og for ST inden for alm. åbningstid og i det omfang ressourcerne tillader. Dette inkluderer bl.a.:

 • Lån af og assistance til udstyr fra ML
 • Produktion af webcasts i webcaststudiet
 • Assistance til lyd, video o lign. 
 • Support til clickers, smartpens, tabletcasts m.m.
 • Omlægning af undervisningen vha. STREAM-modellen
 • Educational it-undervisningsudviklingsprojekter (efter nærmere aftale og i overensstemmelse med STLLs indsatsområder)

Takst 2 (250 kr. pr. time pr. mand plus rejse- og produktionsrelaterede udgifter) - Undervisningsudvikling på ST. Dette inkluderer bl.a.:

 • (Educational it-)undervisningsudviklingsprojekter på ST (uden nærmere aftale)
 • Medie-assistance til streaming og optagelse af forelæsninger (undervisning) o lign. for ST-studerende 

Takst 3 (450 kr. pr. time pr. mand plus rejse- og produktionsrelaterede udgifter.) - Kommunikations- og div. medieassistance. Dette inkluderer bl.a.:

 • Medie-assistance til streaming og optagelse af forelæsninger o lign. (ikke-ST eller ikke ST-undervisning)
 • Videoproduktion og anden multimedieassistance til formidling og kommunikation på ST (og evt. øvrig AU efter aftale)

Takst 4 (pris efter aftale)

 • Diverse eksterne produktioner
 • Produktioner og assistancer, der ikke falder inden for de ovenstående kategorier.

ML forbeholder sig ophavsretten til videoproduktioner o lign., herunder at uploade evt. relevante videoer til ML's videokanal. Hvis materialer skal distribueres ad andre kanaler, skal dette aftales med ML. Hvis materialerne indeholder fortroligt eller ophavsretsmæssigt beskyttet materiale, vil der naturligvis blive taget højde for dette.

Spørgsmål til taksterne kan rettes til enten Media Lab-koordinator Nina Vestergaard Adolfsen eller teamleder Mikkel Godsk