Webcasts

I webcaststudierne kan du både optage dig selv og tavlen på samme tid. Du kan for eksempel køre PowerPoints eller tegne formler.  

Hos Media Lab kan du benytte vores webcaststudier, der bruges til produktion af video-undervisningsmaterialer.

Studiet gør det enkelt og effektivt at producere videoer til din undervisning baseret på for eksempel PowerPoint, screencasts, tavleundervisning og softwaredemonstrationer.

Effektivt og enkelt

Videoerne produceres ved hjælp af ganske få klik og bliver gemt direkte på Science and Technologys streamingserver, så de studerende kan se dem. Det er en effektiv og enkel produktionsløsning.

Du kan for eksempel inkorporere videoer i din undervisning, der forklarer de emner, de studerende har svært ved eller optagelser af hele forelæsninger, så de studerende frit kan gennemgå og repetere pensum når og hvor, de har tid og behov.

Videoproduktionen er pædagogisk funderet på principperne for aktiv læring ved hjælp af STREAM-modellen. Dette indebærer blandt andet, at de studerende svarer på spørgsmål i relation til videoerne, så underviseren kan give målrettet feedback, eller at underviseren benytter videoerne til at frigøre tid til forelæsningerne til diskussion, repetition og fordybelse.

Mens du laver din præsentation, kan du følge med på en skærm der viser, hvad der bliver optaget.   

Vejledning

Hvad enten om du er ny eller erfaren bruger af vores studier, står vores labagenter altid klar til at vejlede.

Navitas

Inge Lehmanns Gade 10
Bygn. 3210, lok. 03.222
8000 Aarhus C

Katrinebjerg

Helsingforsgade 14
Bygn. 5346, lok.014
8200 Aarhus N

Universitetsparken

Nyt studie på vej