Læringsmål, taksonomi og kursusbeskrivelser

Læringsmål

Læringsmål har tre funktioner

  • At beskrive hvad de studerende skal lære
  • At danne grundlag for bedømmelse og karaktergivning
  • At skitsere kurset undervisningsaktiviteter

Et læringsmål beskriver en kompetence den studerende skal have efter kurset. Derfor beskrives læringsmål oftest med "Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne ...".

Et læringsmål beskrives ved et verbum + substantiv: Hvad den studerende forventes at kunne GØREverbum med en bestemt tingsubstantiv. For eksempel "Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne anvende anatomisk nomenklatur". Det er muligt at observere om den studerende benytter anatomisk nomenklatur (bedømmelse) og lave undervisningsaktiviteter gennem kurset så det øves  (undervisningsaktiviteter).

Læringsmål på ST

Læringsmål for de enkelte kurser er beskrevet i kursets kursusbeskrivelse. I retningslinjerne for kursusbeskrivelser på ST står der om læringsmål:

  • Læringsmålene for det enkelte kursus er overordnet i overensstemmelse med kompetenceprofilen for uddannelsen
  • Læringsmålene for det enkelte kursus er i overensstemmelse med de progressionskrav, der stilles af kursets tidsmæssige placering i studieforløbet
  • De anvendte undervisnings- og eksamensformer er relevante i forhold til indhold, formål og læringsmål, og der er den nødvendige alignment i kurset

Læs mere om retningslinjer for studieordninger og kursuskatalog ved ST

Et læringsmål består som hovedregel af et verbum og et substantiv:

  • Verbet beskriver på hvilket niveau den studerende skal kunne demonstrere sin viden, kompetencer og færdigheder. På ST anvendes SOLO taksonomien til beskrivelse af de forskellige niveauer
  • Substantivet specificerer det emne som den studerende skal demonstrere sin viden, kompetencer og færdigheder indenfor.

Læs mere om opbygning af læringsmål på ST educator og om taksonomier nedenunder.

 

 

Taksonomi

En taksonomi er et klassifikationssystem - i dette tilfælde en hierarkisk opbygning af læringsudbytte. Niveauet angives ved aktive verber, jf listen; listen er vejledende, idet niveauet også vil fremgå af konteksten.