Kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelsen indeholde en række definerende elementer for kurset. Her fokuseres på formålet for kurset, kursets læringsmål og kursets eksamensform.

Formålet skal give en kort argumentation rettet med den studerende om hvorfor han/hun skal have faget og hvad det kan bruges til.

Læringsmålene beskriver hvad den studerende skal kunne når kurset er afsluttet

Eksamensformen skal passe til læringsmålene og undervisningsaktiviteterne

Se en uddybning her

Kommenterede kursusbeskrivelser

Her kan du finde en række kommenterede kursusbeskrivelser. Der er fokus på formål og læringsmål

Vejledning

ST Learning Lab tilbyder vejledning og sparring i forbindelse med udarbejdelsen af kursusbeskrivelser. Du kan kontakte os her, og så matcher vi dig med den rette vejleder.