Undervisningsportfolio

En undervisningsportfolio kan anvendes både i forbindelse med en stillingsansøgning og som refleksion for underviseren. Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation
Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation

En undervisningsportfolio er en beskrivelse af ansøgerens konkrete undervisningsmæssige erfaringer og evalueringer. En undervisningsportfolio kan anvendes både som et bedømmelsesgrundlag i forbindelse med en stillingsansøgning og som et refleksions- og læringsredskab for den enkelte underviser.

Beslutningen om at indføre Undervisningsportfolio ved Aarhus Universitet er baseret på et udvalgsarbejde og på en efterfølgende diskussion i universitetets ledelse.

Generelt om undervisningsportfolio ved ansættelse i videnskabelige stillinger på Aarhus Universitet.

Hvordan skriver man en undervisningsportfolio?