Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udvikling af evalueringsværktøjet Delphi til Blackboard

Delphi er et værktøj, der giver undervisere mulighed for at lave evalueringer og undersøgelser med åbne svar, hvorefter de studerende kan tilkendegivelse deres niveau af enighed. 

Om projektet

Mange undervisere vil rigtig gerne arbejde aktivt med undervisningsevaluering – også gerne flere gange i løbet af et kursus.

På Blackboard findes allerede et spørgeundersøgelsesværktøj, men flere undervisere oplever begrænsninger i denne funktion. De ønsker, at de studerende selv udarbejder evalueringsudtalelser som de medstuderende derefter kan erklære sig enige eller uenige i – den såkaldte Delphi-metode. På den måde får man både et kvalitativt og kvantitativt billede af de studerendes oplevelse af, for eksempel, undervisningen.

Delphi-metoden kan også anvendes til at få et overblik over, hvad de studerende har sværest ved i forhold til de faglige emner, og hvor mange der sidder med samme udfordringer. Det giver underviseren en idé om, hvad der skal bruges 10 minutter mere på at forklare.

Dette udviklingsprojekt indebar udviklingen af en building block til Blackboard. Med denne building block blev det muligt at gennemføre evalueringer og undersøgelser med Delphi-metoden direkte i Blackboard.

Tidsplan

Projektet løb i efteråret 2016 og var klar til brug i forårssemesteret 2017.

Organisering

Delphi-værktøjet til Blackboard er udarbejdet af ST Learning Lab.

Brugerdrevet udvikling er essentielt for os, og dette projekt blev igangsat på baggrund af et ønske hos underviserne på fakultetet for Science and Technology.

Vi har haft en fokusgruppe bestående af fem undervisere til at sparre med om funktionalitet og anvendelse i praksis.

Anerkendelser

En tak til vores sparringspartnere:

Stefan Hallerstede, Lektor, Institut for Ingeniørvidenskab - Applied Formal Methods
Peter Gorm Larsen, Professor, Institut for Ingeniørvidenskab - Cyber-Physical Systems
Claus Melvad, Ingeniørdocent, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og systemdesign
Magdalena Pyrz, Leder af undervisningslaboratorier, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Samuel Alberg Thrysøe, Lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Signalbehandling


Kunne du tænke dig at høre mere om udviklingen af og tankerne bag Delphi-værktøjet? Kontakt: