Undervisningsudvikling vha. Educational IT (STREAM)

STREAM: en effektiv, pædagogisk model målrettet udvikling af science-undervisning vha. educational it

STREAM er en såkaldt ‘learning design’-model til transformering af undervisning til blended og online læring vha. educational it. Modellen er målrettet undervisere og undervisning på især universitetsniveau inden for det naturvidenskabelige felt - og bygger på principper om aktiv læring, herunder just-in-time teaching (JiTT), peer instruction, feedback og flipped classroom. Idéen med modellen er, at det skal være overkommeligt og effektivt at omlægge sin undervisning, ligesom det skal være muligt at starte med at udvikle blot mindre dele af sin undervisning og så evt. bygge videre på dette senere. Modellen har været brugt til at omlægge en håndfuld kurser i efteråret 2013, en række kurser i 2014 og nye er på vej i 2015. Endvidere er modellen nu en integreret del af ST's adjunktpædagogikum, hvormed kommende undervisere ved ST har førstehåndserfaring og viden om, hvorledes undervisning kan tilrettelægges vha. educational it på effektiv vis. Eksempler på transformerede kurser ses i menuen til højre.

Hensigten med transformering er ikke i sig selv at bruge digitale medier og teknologi i undervisningen, men derimod af bruge teknologien til at forbedre undervisningen eller give de studerende en række nye muligheder - eller måske begge dele. Dette kan eksempelvis være i form af:

  • en større grad af fleksibilitet ved at bruge video af undervisningen og online læringsstier og dermed lade de studerende kunne se og repetere svære dele af pensum - hvornår og hvor tit de vil, og hvor de vil
  • ved at aktivere de studerende til at bruge det, de har lært vha. online aktiviteter som fx faglige diskussioner, selv-tests og online gruppearbejde og derigennem forbedre læringsudbyttet. Sådanne online aktiviteter kan ikke blot forbedre læringen, men kan også generere vigtig information om de studerendes forståelse af pensum til underviseren, som således kan tilrettelægge sin undervisning efter de studerendes niveau.
  • give de studerende bedre mulighed for forberedelse vha. online materialer og således at kunne benytte forelæsningerne mere effektivt til fx perspektiverende og uddybende diskussioner, refleksion, opfølgning på online aktiviteter og måske gruppearbejde. Online materialer til forberedelse har også vist sig nyttige for studerende, som traditionelt har vanskeligt ved et fag og har brug for mere tid til forberedelse. Det kan fx være studerende, som har kurset som hjælpefag eller har en særlig uddannelsesmæssig baggrund.
  • Endeligt skal man ikke glemme de digitale kompetencer, som denne form for brug af teknologi kan give de studerende til gavn for deres senere karriere. Flere og flere studerende er allerede erfarne brugere af teknologi fra såvel deres privatliv som gymnasietid, så det kunne synes oplagt at lade undervisningen ved universitetet være en del af denne digitale dannelse.

Endvidere giver teknologien en række praktiske muligheder. Eksempelvis kan:

  • undervisere forberede og optage dele af deres undervisning i god tid og uafhængigt af undervisningskalenderen - og kan således bedre passe både undervisning og forskning på samme tid. Faktisk kan undervisere genbruge og bygge videre på deres digitale undervisningsmaterialer fra tidligere år til gavn for både kvaliteten - og dermed de studerende - og på samme tid frigøre tid til fx forskningsaktiviteter.
  • fleksibel, online undervisning løse problemerne med overfyldte auditorier, da studerende ville kunne følge undervisningen hjemmefra
  • teknologien muliggøre tilrettelæggelsen og udbud af kurser og sågar hele uddannelser som fjernundervisning via nettet. Studerende kan så tage uddannelser på tværs af landet og på tværs af landegrænser. Senest er teknologien blevet brugt til udvikling af de såkaldte MOOCs, som tillader en stor gruppe af studerende fra hele verden at følge kurser udbudt af et enkelt universitet.
  • Endeligt viser erfaringerne fra AU en meget høj tilfredshed blandt de studerende med brug af video og anden educational it tilrettelagt med STREAM.

 

Publikationer

Presseomtale m.m.

Kontakt

Er du interesseret i at udvikle dit kursus eller høre mere om STREAM, er du velkommen til at kontakte Mikkel Godsk eller Media Lab.