Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Smartpens

Studiemiljøundersøgelsen2011 viste, at underviserne ved Science and Technology (ST) generelt er gode til at distribuere undervisningsmateriale via de elektroniske medier, men at de kun i meget begrænset omfang benytter elektroniske læringsplatforme til at aktivere de studerende.

CSE besluttede derfor at udforske mulighederne med alternative læringsplatforme. En af disse er Smartpens og Pencasts. En Smartpen er en kuglepen, som dels optager hvad der skrives/tegnes, dels optager hvad der bliver sagt, imens der skrives/tegnes. Bagefter kan man pege med kuglepennen på teksten/tegningen og få afspillet lyden, der svarer til det skrevne/tegnede. Endvidere kan man uploade optagelsen – en såkaldt pencast – til sin computer, hvorfra man kan distribuere den via pdf, mail, facebook, osv.

En smartpen kombinerer således ikke alene lyd og tekst, men også almindeligt fysisk papir med elektroniske noter.

Smartpen-aktiviteter i projektet

Der er blevet arbejdet med brug af smartpens til opgaveregning, forberedelse til møder  i læsegrupper, vejledning af studerende og udarbejdelsen af ”worked examples”.

I december 2011 blev der uddelt smartpens til 19 frivillige testpersoner hvoraf 8 er blevet interviewet. Alle interviewpersonerne udtrykte interesse for fortsat at eksperimentere med at bruge pennen og for at deltage i et opfølgende og uddybende projekt i foråret 2012. Testgruppen omfattede studerende, undervisere og ph.d. studerende.

Sådan brugte de studerende pennen

De studerende havde alle brugt pennen  til at tage noter under forelæsninger og sagde samstemmende, at de opfattede det som en fordel, at man kunne ”få mere med” på den måde, og at de regnede med at få glæde af at kunne genhøre dele af forelæsningen senere, samtidig med at de læste deres noter.

Et opfølgende og uddybende projekt vil kunne fokusere på, hvordan de studerende kan bruge pennen til at opfange og fastholde indholdet i forelæsningerne i tilstrækkeligt omfang, og til at udarbejde forelæsningsnotater som er nyttige ved repetitionen – med det formål at forbedre deres udbytte af undervisningen.

Sådan brugte underviserne pennen

Underviserne fik også øjnene op for teknologiens muligheder - i forbindelse med at give faglig feedback og facilitere vejledning omkring opgaver og projekter.

Underviserne var interesseret i at undersøge

  • udarbejdelse af små sekvenser med temaer og demonstrationer som supplement til undervisningen, bl.a. som middel til at differentiere undervisningen på hold med stor spredning i faglige forudsætninger
  • tidsforskudt vejledning der kan afhjælpe problemer med at træffe vejledningsaftaler med de studerende.

Den første anvendelse ligger fint i forlængelse af teorien om ”Worked Examples”.

Smartpennens potentiale

Center for Scienceuddannelse vurderer, at Smartpen-teknologien er potentielt lovende. Den giver pædagogiske muligheder, som er ret unikke i forhold til vejledning og faglig feedback.

Alle interviewpersonerne udtrykte interesse for fortsat at eksperimentere med at bruge pennen og for at deltage i et opfølgende og uddybende projekt i foråret. Flere interviewpersoner foreslog udforskning af pennens potentialer som redskab til at understøtte begrebsudvikling og læring i forbindelser, hvor tegneprocessen snarere end det færdige diagram/tegning er vigtig (fx fysik: ladet partikel der bevæger sig i elektrisk felt, hhv. magnetfelt). Der var gennemgående enighed blandt interviewpersonerne om pennens store potentiale i forhold til distribution af opgaveløsninger med forklaring samt i forhold til digitale noter. En udbredelse i stor skala vil dog kræve yderligere ressourcer til at opbygge en reel support-funktion. Endvidere vil der skulle arbejdes mere med at få de studerende til at benytte teknologien til peer-feedback.

Elektroniske noter

Udover smartpens blev der i projektet også arbejdet med elektroniske noter baseret på Wolframs CDF-format, ligesom der blev arbejdet yderligere med brugen af elektroniske clickere til at styrke interaktionen mellem underviser og studerende ved forelæsninger.