Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studieteknik og -vejledning

Traditionelt har det første år på universitetet været dér, hvor den enkelte studerende selv har skullet opbygge evnen til at gennemskue, hvad der er vigtige begreber i et fag, hvordan man læser sig igennem et kæmpe pensum, på hvilken måde man får taget brugbare noter eller skriver en akademisk opgave.

Tutorerne kan til dels hjælpe

I forbindelse med studiestart har tutorerne ofte fortalt om deres egne erfaringer og i læsegrupper har de studerende måske kunnet dele deres oplevelser og frustrationer med medstuderede. Men de akademiske kompetencer, som blandt andet er dem, der skaffer akademikere job efter endt uddannelse, er typisk ikke noget, de studerende er blevet undervist eller vejledt i som en del af deres uddannelse.

Hvordan bliver man bedre til at studere?

Det øgede optag af studerende på universitetet og det faktum, at Studiemiljøundersøgelsen 2011 pegede på, at studerende oplever at føle sig ensomme og stressede, ledte frem til spørgsmålet om, hvordan vi kan hjælpe de studerende med at blive bedre til at studere.

Som en del af opfølgningsprojekterne efter Studiemiljøundersøgelsen 2011, etablerede Center for Scienceuddannelse et samarbejde med studievejledning på hovedområdet Science and Technology. Samarbejdet mundede ud i planlægning, afholdelse og evaluering af tre arrangementer i december måned, 2011.

  • God eksamensforberedelse
    I midten af december, og dermed på tærsklen til de studerendes eksamenslæsning, var fakultetets studievejledere værter ved et arrangement om god eksamensforberedelse. Oplægsholderen Thomas Pape er stressrådgiver og evalueringerne viser, at de studerende var glade for de værktøjer, de fik med sig bl.a. i forhold til, hvordan de skal strukturere deres tid under eksamenslæsningen, og hvor vigtig motion og restitution er i forhold til at performe.

  • Den gode naturvidenskabelige opgave
    Til arrangementet om den gode naturvidenskabelige opgave blev de studerende indledningsvis bedt om at forholde sig til, hvad deres største udfordring var lige nu og her, og senere i programmet skulle de blandt andet finde eksempler på refererende tekst, analyserende tekst og perspektiverende tekst i nogle udvalgte opgaver.

  • Den gode eksamen i uorganisk kemi
    Til dette arrangement gennemgik fagets underviser en god og en dårlig eksamensbesvarelse for de studerende og tydeliggjorde dermed nogle faglige forventninger og faldgruber.

Fælles for de tre arrangementer

Alle tre arrangementer var meget velbesøgte og tydeliggjorde den efterspørgsel, der er blandt både nye og ældre studerende, på at få hjælp til at udvikle hensigtsmæssige studiestrategier.

Erfaringer fra lignende projekter på Københavns Universitet og Syddansk Universitet viser, at de studerendes udbytte af undervisning i studieteknik forbedres mærkbart, når den ikke adskilles fra selve undervisningen. Underviserne er de studerendes faglige rollemodeller og taler med stor autoritet, så fremtidige tiltag med fokus på at lære de studerende at blive bedre til at studere kan med stor fordel integreres direkte i de forskellige faglige kurser.

Arrangementet ”Den gode eksamen i uorganisk kemi” var således eksemplarisk, idet fagets underviser selv engagerede sig ved konkret at præsentere en god og en dårlig eksamensbesvarelse.

Andre eksempler

Det kunne fx være en mulighed, at én af førsteårsunderviserne som en del af sit kursus indlagde en planlægningsøvelse, så de studerende ganske tidligt i deres studieforløb indså behovet for at prioritere og planlægge deres tid. En anden mulighed er, at en underviser i et kursus lader de studerende afprøve et par forskellige måder at tage notater på eller introducerer dem til, hvordan man angriber en naturvidenskabelig tekst og uddrager det vigtigste.