Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye studerendes læring

Hvad er egentlig forskellen på en kandidatstuderende og en studerende på første semester?

Med dette spørgsmål som startskud mødtes 18 undervisere fra Science and Technology mandag d. 5. december på Center for Scienceuddannelse (CSE) til en halv temadag med særligt fokus på de nye studerende.

Målgruppen for arrangementet var underviserne, og fokus var på de særlige udfordringer og muligheder, man har som underviser på første semester.

Efter at have indkredset nogle af de karakteristika, som særligt kendetegner de nye studerende, bød dagen på to oplæg ved konsulenter fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (Københavns Universitet) og Center for Scienceuddannelse. Derefter var der lagt op til fælles diskussion og brainstorm over mulige tiltag i forhold til at hjælpe de nye studerende godt i gang.

Dagens to oplæg

De to oplæg havde fokus på at tydeliggøre de muligheder, man som underviser har for at hjælpe de studerende til at få en mere hensigtsmæssig studiestrategi. Et af de forslag, som vandt særligt gehør blandt de deltagende undervisere, var idéen om at lade de nye studerende udfylde et ugeskema med alle deres gøremål: undervisning, forberedelse, fritidsarbejde, fritidsaktiviteter osv. for på den måde at tydeliggøre over for dem, at det er nødvendigt at prioritere, og at det tager meget tid at være universitetsstuderende.

Underviseren som ”stillads-bygger”

En del af de idéer, som blev præsenteret for underviserne, fokuserede på muligheden for at ”bygge stillads” omkring de studerendes læring. Det kan fx gøres ved at fortælle de studerende, at de skal læse med henblik på at forstå figur X og Y fremfor blot at angive et sidetal. Det kan også gøres ved en mere fokuseret feedback på de studerendes skriftlige arbejde.

Feedback-ark

Hvis underviser og instruktorer i fællesskab udvikler og bruger et feedback-ark kan man fokusere og ensarte den feedback, de studerende får, og dermed forbedre deres muligheder for faglig udvikling. Et feedback-ark kan fx indeholde kategorierne: Er rapporten opbygget korrekt? Er irrelevant information udeladt og relevant information inddraget? Er alle spørgsmål besvaret fyldestgørende? Tre gode råd til den næste aflevering.

Integrér studieteknik i fagene

En pointe som gik igen mange gange i løbet af de to oplæg var, at de studerende betragter deres undervisere som faglige autoriteter, og det vil derfor have langt større effekt, hvis studieteknik præsenteres for de studerende integreret i de forskellige fag, end hvis undervisning i studieteknik overlades til fx studievejledere og ikke spiller direkte sammen med de studerendes undervisning.