Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Initiativer i forsøgsskolen

Forskellige typer af initiativer i forsøgsskolen

 

3 forskellige typer af initiativer i forsøgsskolen. Klik på figuren for at se en større udgave.

Type 1 opgaver

Et design til kobling af teori og praksis på de to fysisk og socialt adskilte institutioner - skolen og læreruddannelsen - i forbindelse med praktikperioder.

Designets hovedidé er, at undervisningen altid skal indeholde elementer af viden hentet fra skoleverdenen, som enten matcher eller supplerer den faglige og teoretiske del af undervisningen, der foregår på professionshøjskolen.

Dette skal ske i en vekselvirkning mellem skole og læreruddannelsessted gennem hele undervisningsforløbet i et forsøg på at få alle vidensformer i spil på en måde, som er relevant i forhold til professionen som naturfagslærer.

Designet blev afprøvet og beskrevet i:

Undervisningsministeriets temahæfteserie nr.1 (2010): Praktik, linjefag og Pædagogiske fag s. 35-49. Du kan også downloade et uddrag som pdf på engelsk.

Type 2 opgaver

Initiativet til denne type opgaver kan komme fra både skoler og læreruddannelsessted. De er kendetegnet ved, at de studerendes opgaver på skolen er en integreret og målsat del af undervisningen på læreruddannelsesstedet.

Denne type initiativer varierer i form og varighed, men de skal være autentiske. Der kan være tale om undersøgelser af børns opfattelse af naturfaglige begreber, der er centrale i forhold til et valgt fagligt teoretisk tema, som den studerende arbejder med i undervisningen i linjefaget eller det pædagogiske element.

Type 2 opgaverne indgår i de studerendes studieprodukter i linjefagsundervisningen og er grundlag for eksamen.

Denne type autentiske forsøgsskoletiltag er beskrevet og defineret her:

Pre-service science teachers' authentic instructional tasks in a PDS setting - poster på engelsk (konferencebidrag til ESERA 2011)

Type 3 opgaver

Initiativet til type 3 opgaver tages typisk fra skolens side og defineres typisk  af den samarbejdende lærer på forsøgsskolen. Denne opgave type er kendetegnet ved linjefagets metode og praksissider, der typisk kun delvist indgår i linjefagets undervisning.

Dele af type 3 opgaverne kan inddrages i flere af de studerendes studieprodukter og bliver på denne måde genstand for eksamen.

Populært er fx skoleovertagelser men også mindre indslag om specielle fokusområder for skolerne, fx "Højere Ordens Tænkning", der hviler på forskning i science education i 1980’erne (CASE på dansk i form af bogmaterialet Ta’ Fat ), First Lego League mm.