Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udvalgt til Uni

Udvalgt til Uni - forløberen til SubUniversity

SubUniversity bygger på erfaringer og forskning fra mentorprojektet Udvalgt til Uni.

Projekt Udvalgt til Uni var støttet af Region Midt og løb fra november 2010 til august 2014 med tre hold af elever og mentorer. Hvert hold gennemgik et forløb på 1½ år, fra eleverne var midt i 2. g. til slutningen af 3. g. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem 10 gymnasier. Gymnasierne var sammensat i par:

Holstebro Gymnasium og HF og Holstebro Tekniske Gymnasium,

Horsens Gymnasium og Horsens Tekniske Gymnasium,

Teknisk Gymnasium Århus Midtby og Langkær Gymnasium,

Vestjysk Gymnasium og Skjern Tekniske Gymnasium,

Grenaa Gymnasium og Teknisk Gymnasium Grenaa - Viden Djurs

Science and Technology ved Aarhus Universitet samt Studievalg Øst og Studievalg Midt- og Vest indgik herudover i projektet. Science and Technology havde projektledelsen og stod for følgeforskning, Holstebro Gymnasium og HF koordinerede i forhold til de deltagende gymnasier, og studievalgscentrene stod for nogle af vejledningsaktiviteterne, der var involveret i projektet.

Projektets mål var at give gymnasieelever der har evner for en naturvidenskabelig uddannelse, men hvor det ikke lige ligger i kortene at gå den vej, en mulighed for at få indblik i det faglige og sociale studiemiljø på Aarhus Universitet. Eleverne blev knyttet sammen med universitetsstuderende og mødets med dem i tilrettelagte forløb på universitetet samt på elektroniske platforme.

Formålet var at give eleverne mulighed for at træffe deres uddannelsesvalg på et mere kvalificeret grundlag. Projektet ville bl.a. afprøve betydningen af de personlige kontakter og netværk der etableres via forløbet ift. fremtidige studievalg samt om projektets aktiviteter bidragede til elevernes forståelse af hvad det vil sige at læse på universitetet.

I projektet indgik gymnasier og htx der var valgt fordi de enten ligger langt fra universitetet eller fordi de har en gruppe af unge der af sociale, etniske, familiemæssige eller andre grunde ikke af sig selv vil vælge et universitetsstudium. Desuden indgik forskere fra universitetet der skulle sikre at erfaringer og viden blev videreført til en senere driftsfase.