Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Terms and conditions

Our terms and conditions are only in Danish. If you have any questions, please contact our coordinator Nina Vestergaard Adolfsen.

Media Labs (ML) formål er primært at understøtte undervisningsudvikling på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences (Nat-Tech) samt, sekundært, avancerede, naturvidenskabelige kommunikations- og formidlingsaktiviteter. Denne prioritering er afspejlet i ML's budget således, at der opereres med tre forskellige takster afhængigt af formål og impact af projekter og opgaver. Hvis ikke andet er aftalt, gælder de nedenstående takster og vilkår for ML's assistancer, og bestiller vil løbende kunne få oplyst det aktuelle forbrug.

Takst 1 (gratis) - Undervisningsudvikling på og for Nat-Tech inden for alm. åbningstid og i det omfang ressourcerne tillader. Dette inkluderer bl.a.:

 • Lån af og assistance til udstyr fra ML
 • Produktion af webcasts i webcaststudiet
 • Assistance til lyd, video o lign. 
 • Support til clickers, smartpens, tabletcasts m.m.
 • Omlægning af undervisningen vha. STREAM-modellen
 • Educational it-undervisningsudviklingsprojekter (efter nærmere aftale og i overensstemmelse med STLLs indsatsområder)

Takst 2 (250 kr. pr. time pr. mand plus rejse- og produktionsrelaterede udgifter) - Undervisningsudvikling på Nat-Tech. Dette inkluderer bl.a.:

 • (Educational it-)undervisningsudviklingsprojekter på Nat-Tech (uden nærmere aftale)
 • Medie-assistance til streaming og optagelse af forelæsninger (undervisning) o lign. for Nat-Tech-studerende 

Takst 3 (450 kr. pr. time pr. mand plus rejse- og produktionsrelaterede udgifter.) - Kommunikations- og div. medieassistance. Dette inkluderer bl.a.:

 • Medie-assistance til streaming og optagelse af forelæsninger o lign. (ikke-Nat-Tech eller ikke Nat-Tech-undervisning)
 • Videoproduktion og anden multimedieassistance til formidling og kommunikation på Nat-Tech (og evt. øvrig AU efter aftale)

Takst 4 (pris efter aftale)

 • Diverse eksterne produktioner
 • Produktioner og assistancer, der ikke falder inden for de ovenstående kategorier.

ML forbeholder sig ophavsretten til videoproduktioner o lign., herunder at uploade evt. relevante videoer til ML's videokanal. Hvis materialer skal distribueres ad andre kanaler, skal dette aftales med ML. Hvis materialerne indeholder fortroligt eller ophavsretsmæssigt beskyttet materiale, vil der naturligvis blive taget højde for dette.

Spørgsmål til taksterne kan rettes til enten Media Lab-koordinator Nina Vestergaard Adolfsen eller teamleder Mikkel Godsk