Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skemaer til indholdsrepræsentation

Australske forskere har i flere år arbejdet med at udvikle måder at indfange og præsentere erfarne læreres viden om, hvordan man kan undervise i og understøtte elevernes læring inden for forskellige naturfaglige indholdsområder.  Det har ført til to forskellige men komplementære tilgange til at indfange og illustrere læreres undervisningsfaglighed (Pedagogical Content Knowledge, PCK):

  • Content Representation: CoRe
  • Pedagogical and Professional experience Repertoires: PaP-eR

Disse to tilgange er siden blevet anvendt som refleksionsværktøjer i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af naturfagslærere i flere lande.

  • Et CoRe skema viser et overblik over lærerens tilgang til et fagligt tema, og begrundelser for disse tilgange. CoRe skemaet henviser til undervisning i et specifikt tema, underopdelt i big ideas, til en helt specifik gruppe af elever.
  • PaP-eR er narrative repræsentationer fra læreres arbejde med det givne indhold, de kan have mange former f.eks. cases, undervisningsplaner og videoklip

CSE's nu afsluttede projekt Praksis i spil og artiklen nedenfor beskæftiger sig med brugen af disse to tilgange i dansk sammenhæng - hvordan de er blevet anvendt og undersøgt i et udviklingsarbejde på Læreruddannelsen i Aarhus.

Artikel om Praksis i spil

Læs artiklen "Praksis i spil i læreruddannelsens naturfaglige linjefag" hvor der refereres til et udviklingsarbejde med anvendelse af CoRe og PaP-eR.

Artiklen blev trykt i et særnummer (2009) af MONA: Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere.

Skemaer og eksempler

Hent en dansk oversættelse af et tomt CoRe skema

Hent et eksempel på et udfyldt CoRe skema
Dette skema er udarbejdet i forbindelse med undervisning af en 8.klasse i klimaforandringer. Erfaringerne viser, at det, som lærere og lærerstuderende især oplever som udbytterigt, er arbejdet med udvikling af CoRe skemaer og de fagdidaktiske diskussioner i forbindelse med dette. Det er ikke altid, man får så meget ud af at studere andres CoRe skemaer. Eksemplet her kan dog illustrere karakteren af de såkaldte ’Big Ideas’.

PaP-eR, den narrative case-baserede repræsentation af PCK kan ikke på samme måde sættes på skema men er absolut ikke mindre vigtig af den grund. Af figuren herunder fremgår det, hvordan flere forskellige PaP-eR i teorien vil kunne knyttes til samme CoRe - figuren er inspireret af Loughran et al., 2004.

Klik på figuren for at se en større udgave.

Projekter med CoRe og PaP-er

Ud over at der arbejdes med CoRe og PaP-eR på VIAUC Læreruddannelsen i Aarhus er der også på University College Sjælland (UCSj) projekter i gang med at bruge CoRe og PaP-eR tænkning.

På UCSj arbejder Jørgen Haagen Petersen med de såkaldte "PCKemaer", der er en videreudvikling af CoRe. I Jørgens afgangsprojekt fra Masteruddannelsen i Naturfagenes Didaktik var disse PCKemaer én af de ressourcer, han undersøgte brugen af i praksis blandt erfarne lærere, efter de havde taget et ekstra linjefag i Natur/teknik.

Find afgangsprojektet "Hvordan bliver gode ideer fra læreruddannelsen til en del af lærernes undervisningsfaglighed?"

Jørgen Haagen Petersen kan kontaktes på mail: jhp@ucsj.dk