Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fjernundervisning på Nat og Tech

Per 1. oktober 2020 skiftede ST Learning Lab navn til Centre for Educational Development (CED). CED er Aarhus Universitets nye fælles universitetspædagogiske center, og en sammenlægning af universitetets fire pædagogiske centre og EDU IT-enheden.

Vær venligst opmærksom på, at denne hjemmeside ikke længere opdateres, og dermed kan indeholde forældede informationer.

Kursus: Teaching Online

Teaching Online er et online kursus på Blackboard, der giver konkrete eksempler på og guides til, hvordan undervisning og eksamen – herunder online selvstudie, dialog, feedback, forelæsninger, holdundervisning, vejledning m.m. – kan tilrettelægges ud fra de nuværende coronaforhold. Kurset er tilrettelagt som selvstudie, hvor man gennemgår materialer og aktiviteter efter behov.  

Sådan kommer du i gang:

 1. Log på Blackboard som du plejer.
 2. Tilgå kursussiden via dette link.
 3. "Enrol" i nederste venstre hjørne.

Vi har samlet en række forslag til, hvordan nogle af de mest anvendte undervisningsformer på Nat og Tech kan afholdes via online aktiviteter.

For hver undervisningsform beskrives først, hvordan denne undervisning normalt afholdes ved fysisk tilstedeværelse, efterfulgt af forslag til, hvordan undervisningen kan afholdes gennem forskellige onlineaktiviteter. Nogle undervisningsformer kan afholdes på flere måder. Disse er listet efter stigende kompleksitet.

Forelæsninger

Undervisning med fysisk fremmøde:

Underviseren formidler pensum ved hjælp af tavle, PowerPoint-præsentation og lignende i et auditorium til en stor gruppe af studerende. Kommunikation fra underviser til studerende er i reglen det bærende element, men kommunikation mellem studerende og underviser samt mellem studerende og studerende muliggøres af teknologier som Mentimeter, clickers med flere til at understøtte studerendes forståelse af pensum.

Alternativ afholdelse af undervisningen:

Hvis der er tale om formidling af pensum, der allerede bliver gennemgået i lærebog, artikler, videomateriale eller lignende, kan man overveje helt at erstatte forelæsningerne med en grundlig læsevejledning. Læsevejledningen skal guide de studerende godt igennem materialerne ved hjælp af en eksplicit beskrivelse af, hvad der skal læses, hvorfor, forklaring af sammenhænge og så videre. Det vil sige alt det, man som underviser vil formidle til de studerende omkring og af pensum.

Noget pensum er dog bedre formidlet ved hjælp af video. Dette kan enten foregå synkront ved hjælp af Zoom – husk at optage forelæsningen for en sikkerheds skyld – eller asynkront ved hjælp af screencasting eller en hjemmeproduceret video. Screencasts er når man optager video af sin skærm inklusive lyd og webcamera. Du kan læse mere om screencasts her. Videoen kan efterfølgende deles på Blackboard via Kaltura-værktøjet. Vi anbefaler, at man inddeler sin forelæsning i mindre videoer af maks. 15 minutter af hensyn til båndbredde og målgruppens mulighed for at bevare fokus.

En hjemmeproduceret video kan være en god løsning som erstatning for gennemgang af et emne på tavle, eksempelvis med formler eller tekst. Find eksempler her

Hvis man er vant til at afholde interaktive forelæsninger med Mentimeter, kan det fungere ligeså godt ved Zoom-forelæsninger. Ved asynkrone forelæsninger kan man indsætte quizzer imellem eller i videoerne. Læs mere om, hvordan du laver videoer med quizzer i Blackboard.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at optage forelæsninger i et auditorium eller et webcaststudie. Eftersom campus på nuværende tidspunkt er lukket ned, anbefales denne løsning kun, hvis det er eneste reelle mulighed. I så fald kan man rekvirere Media Labs assistance som beskrevet nedenfor.


Procedure for booking af lecture capturing-assistance

Undervisere der har en god grund til at skulle optages i et auditorium (lecture capturing) — dvs. ikke kan formidle deres undervisning ved hjælp af andre videoteknologier som fx screencasts, Zoom og lignende — skal kontakte Media Lab i god tid for at aftale afhentning af grej. Her vil man også få en kort introduktion til anvendelsen. Der vil samtidig blive indgået aftale om, hvordan materialet håndteres. I tilfælde af alt udstyr er udlånt, vil der blive sendt information om, hvornår udstyr da tidligst kan hentes.

Udstyret skal afleveres hurtigst muligt af hensyn til andre undervisere. Hvis der skal optages meget, kan man låne det i længere tid.

Kamera og/eller SD-kort returneres efter aftale med Media Lab, hvorefter Media Lab kan være behjælpelige med upload af optagelserne. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for redigering af optagelserne, med mindre det er strengt nødvendigt (hvilket vil forsinke publiceringen) og kun i forhold til minimale justeringer eksempelvis i start- og slut-sekvensen.

Der vil i enkelte tilfælde være mulighed for assisteret optagelse – dvs. hvor en videofotograf står for optagelse. Det kan dog kun lade sig gøre ved booking i tilstrækkelig tid og i det omfang der er arbejdskraft til rådighed.

Teoretiske øvelser | Holdundervisning

Undervisning med fysisk fremmøde:

De studerende løser opgaver før eller i undervisningen og efterfølgende deler og diskuterer de deres løsningsforslag i selve undervisningen, eksempelvis ved tavlegennemgang.

Alternativ afholdelse af undervisningen:

TRIN 1 (støtte til selvstudie):

 • Kig dine ugesedler og/eller opgavebeskrivelser på Blackboard grundigt igennem. Er det klart for den studerende, hvilke opgaver der skal løses, hvilke opgaver der er vigtigst, sværest etc. Juster eventuelt beskrivelserne, så de kan stå selvstændigt, og så det er tydeligt, hvilke opgaver der er vigtigst/sværest. Til de svære opgaver kan det være en god ide at tilføje hints til løsningen, da mange studerende ellers slet ikke vil have mulighed for at løse opgaven.

 • De studerende opfordres til at løse opgaverne og præsentere løsningen højt for sig selv (eller andre), som hvis de skulle forklare det for holdet til TØ. Husk også at opfordre til at de studerende arbejder sammen i studiegrupper online.

 • Løsningsforslag eller rettevejledning fra underviseren stilles til rådighed via Blackboard, så de studerende kan sammenligne med egne svar. Besvarelsen frigives eventuelt først sidst på ugen, og eventuelt kun i et begrænset tidsrum. De studerende opfordres til at rette deres egen aflevering.

 • Underviseren viser løsningsforslag på en video, som deles på Blackboard. Videoen optages ovenfra og vise en beregning lavet på papir, eller en skærmoptagelse af digital opgaveregning. I begge tilfælde forklarer underviseren opgaveløsningen, som man ville gøre i almindelig undervisning.

TRIN 2 (digital understøttelse af dialog):

 • Giv de studerende mulighed for at stille spørgsmål til underviseren – gerne deres sædvanlige instruktor. Ved at bruge et diskussionsforum i Blackboard som Q&A eller LektieCafe kan de studerende se hinandens spørgsmål og underviserens svar på alle spørgsmål. Måske kan de endda selv være med til at besvare hinandens spørgsmål. Diskussionsfora i Blackboard kan opsættes til at tillade, at spørgsmål stilles anonymt, så studerende ikke er tilbageholdende med at stille "dumme" spørgsmål.

 • Lav eventuelt et diskussionsforum til hvert TØ hold, for at holde det mere overskueligt og bevare den personlige kontakt mellem studerende og instruktor.

 • Allokér eventuelt den sædvanlige TØ tid til at instruktoren besvarer spørgsmålene live. Dette kan du gøre i et diskussionsforum, men du kan også overveje at bruge Zoom, hvor der er mulighed for at bruge enten en chat-funktion eller holde en videokonference, så underviser og studerende kan tale sammen.

 • Opfordre de studerende til at fortælle hvilke emner eller opgaver de synes er svære. Dette kan understøttes i et diskussionsforum (hvor de kan skrive anonymt) eller i en Mentimeter-afstemning. Du kan dele Mentimeter-koden på ugesedlen eller sende den ved at bruge Blackboards email- eller announcement-værktøj. Husk at gøre afstemningen "Audience paced" og angive det direkte link til afstemningen (den digitale kode udløber efter 2 dage, men kan forlænges til 7 eller 14) under indstillinger, for at de studerende kan svare på alle tidspunker – dvs. asynkront.

TRIN 3 (digital understøttelse af feedback)

 • Studerende løser opgaver digitalt/laver små videoer, hvor de tager billeder af deres håndskrevne løsningsforslag/afleveringer.
  De studerende opfordres til at samarbejde online om opgaveløsning. Disse kan efterfølgende anvendes på en af følgende måder: Opgaven løses hvorefter de studerende og instruktor/underviser mødes synkront online i undervisningstiden via

  1. Blackboard diskussionsforum til hvert TØ hold

  2. Zoom chat funktion 

  3. Zoom møderum med mulighed for at lave breakouts (grupperum) for at understøtte gruppearbejde – også for dem, der måske ikke selv har fundet en studiegruppe

 • Løsningsforslag afleveres online som assignment, der efterfølgende rettes af instruktor/underviser

 • Løsningsforslag deles i et diskussionsforum, hvorefter de studerende kommenterer på deres medstuderendes løsningsforslag. 

  1. Diskussionsforum kan opsættes så man først kan se de andre studerendes svar efter at man har afgivet sit eget svar. 

  2. Underviseren kan opfordre til/kræve at de studerende kommenteret på et antal løsningsforslag

  3. Instruktorens løsning kan uploades som en tråd/svar, således at studerende skal angive deres eget svar, før de kan se instruktorens.

 • Løsningsforslag deles i peer assessment værktøj i Blackboard f.eks. PeerGrade eller Peer Assessment, hvor de studerende giver feedback på deres medstuderendes (og eventuelt egne) løsningsforslag 

  1. generel feedback (uden specifikke fokuspunkter)

  2. specifik feedback (i forhold til specifikke fokuspunkter f.eks. er mellemregninger medtager/er resultatet forklaret/ er enhederne korrekte)

  3. specifik feedback ud fra en rubric (dvs. specifikke kriterier med forskellige mål opfyldelser)

Hybrid holdundervisning (TØ)

Nedenfor foreslås en række undervisningsaktiviteter, som kan understøtte det hybride format i holdundervisning (TØ), hvor opgaveregning og gennemgang er vigtigt. Når undervisningen gennemføres som hybridundervisning, deltager en del af holdet online, mens den resterende del deltager ved fysisk fremmøde på campus. I beskrivelsen tages udgangspunkt i holdundervisning, hvor de studerende løser opgaver før/i undervisningen og efterfølgende deler og diskutere deres løsningsforslag sammen med underviser og medstuderende.

Opgavegennemgang

Gennemgang af skriftlige opgavebesvarelser

Alle studerende forbereder opgavebesvarelser som normalt inden holdundervisningen (gerne i studiegrupper). Den skriftlige besvarelse af en opgave kan vises til alle under gennemgangen til TØ timen (løses opgaven med pen og papir, kan der blot tages et billede af dette). Visningen kan ske via Zoom (skærmdeling), som eventuelt også kan deles via projektor i lokalet. Det er også muligt at bede studerende uploade deres besvarelse i Padlet (en online opslagstavle). En tredje mulighed er at dele den skriftlige besvarelse i Blackboard. Efter en præsentation vil der være ”normal” gennemgang – se tips hertil under ”Diskussion af og spørgsmål til opgaver” nedenfor.

Traditionel tavlegennemgang af opgaver i hybridundervisning

Ved traditionel gennemgang af opgaver ved tavlen vil det være vigtigt at sikre sig, at de online studerende kan se, hvad der foregår på tavlen. Online studerende kan præsentere ved ”tavlen” ved at tegne/skrive på fx tablet eller Wacom, som tilsluttes og skærmdeles i Zoom. Alternativt kan de studerende tilgå Zoom via et eksternt medie (eksempelvis en smartphone), som de kan anvende til at filme ned på et stykke papir, hvorpå den studerende tegner/skriver (mobilen kan evt. placeres på en stak bøger, hvor kameraet peger udover kanten og ned mod papiret).

Det vil være værdifuldt at bruge chatfunktionen i Zoom som backchannel, for at de online studerende let kan stille spørgsmål/kommentere/svare. Som underviser kan det dog være svært at moderere chatten samtidig med at lytte eller præsentere. Bed derfor gerne 1-2 studerende om at være moderatorer, som enten svarer eller stiller spørgsmål videre til instruktoren. Husk at aftale, hvordan studerende kan/skal bruge chatten (hvad er ok, hvad er ikke).

Videogennemgang af opgaver

Alle studerende forbereder sig inden holdundervisning i studiegruppen, hvor studiegruppen laver en video med en løsning på et antal tildelte opgaver. Disse deles med hele holdet på Blackboard. I holdundervisningen diskuteres videoløsningerne i grupper. De online studerende arbejder sammen i Zoom breakout-rooms. Det er vigtigt, at de studerende har mulighed for at stille spørgsmål og lave kommentarer undervejs. Nedenfor er der eksempler på, hvordan dette kan organiseres. Instruktoren beder efterfølgende den gruppe, som har lavet videoen om at svare på spørgsmålene, og han/hun hjælper og stiller supplerende/perspektiverende spørgsmål undervejs.

Diskussion af og spørgsmål til opgaver

Gruppediskussion

Det kan være ekstra svært at få de studerende til at deltage i diskussioner, når nogle deltager online og andre er fremmødte. For at lade flest mulige studerende deltage i dialogen kan det være en god idé at lade de studerende diskutere konkrete spørgsmål i mindre grupper i henholdsvis undervisningslokalet og i breakout rooms i Zoom. Erfaringer viser, at diskussionerne fungerer bedst, hvis alle deltager på lige vilkår - dvs. at grupperne sammensættes således, at de ikke går på tværs af dem der arbejder online og på campus. Det er en god ide at bede de studerende om at dele deres besvarelser fra gruppearbejdet digitalt, så instruktoren kan følge med undervejs og samle op. Til dette formål kan det eksempelvis anbefales at bruge Padlet (en online opslagstavle), Blackboard eller blot skrive gruppens svar i chatten i Zoom.

Når underviseren stiller spørgsmål

Når der stilles mundtlige spørgsmål i det fysiske klasselokale, er det vigtigt, at instruktoren giver tid (20 sek.) til at de online studerende kan nå at svare i chatten eller til at tilkendegive, at de gerne vil svare mundtligt ved at “raise hand” i Zoom. Spørgsmål må nogle gange gentages i nærheden af den mikrofon, der sender lyd til de online studerende. Fx ved at instruktoren gentager spørgsmålet eller inddrager det i sit svar. Overvej om en af de fremmødte studerende kan holde øje med, om de online studerende markerer i Zoom.

Når de studerende stiller spørgsmål

Det er en vigtig del af undervisningen, at de studerende kan stille spørgsmål til hinanden og underviseren. For ikke at overse de online studerende kan det være en god ide at bruge online værktøjer, hvor alle studerende kan stille spørgsmål. Instruktoren kan f.eks. oprette et fælles online Word-dokument, et item på Blackboard, en Padlet eller en Q&A i Mentimeter (evt. forud for lektionen). Bed gerne de studerende om at besvare hinandens spørgsmål, når det er muligt. Alternativt kan hver studiegruppe tildeles ét eller flere spørgsmål, som de sammen skal forsøge at besvare (henholdsvis i breakout rooms i Zoom og med 1 meters afstand på campus). Svaret kan noteres samme sted, som spørgsmålet blev stillet, og instruktoren kan afslutningsvist kommentere på fx interessante vinkler eller misforståelser.

Online quiz

Som alternativ til at stille spørgsmål mundtligt kan der bruges et online quizværktøj. På den måde har alle studerende mulighed for at besvare spørgsmål, og underviseren får et hurtigt overblik over de studerendes besvarelser.

Opret evtuelt en quiz/afstemning i Mentimeter med forskellige svarmuligheder på en opgave/ forståelse af et emne/ processer for korrekt løsning af en opgave - alle får en kode og deltager på samme vilkår (bemærk at koden kan indstilles så den udløber efter 2, 7 eller 14 dage). Resultaterne kan skærmdeles via Zoom og ligeledes deles via projektor i lokalet (hvis dette er tilgængeligt). Den enkelte studerende vil straks få feedback på hans/hendes forståelse. Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på svarene og gerne er mulighed for, at studerende kan stille uddybende spørgsmål.

Samarbejde om opgaveløsning

Understøttelse af studiegruppearbejde

Studiegrupper er vigtige for motivation og læring - også i hybridundervisning. Der er risiko for, at studerende sidder alene med deres studier i de perioder, hvor de deltager online i undervisningen, og derfor ikke møder medstuderende på campus. Det kan derfor være ekstra vigtigt at der oprettes studiegrupper, og at disse understøttes i samarbejdet efter holdundervisningen.

En måde hvorpå instruktoren eksempelvis kan understøtte det aktive studiegruppearbejde er at oprette Zoom rooms efter endt holdundervisning, hvor de studerende så kan arbejde videre i gruppen. Herved rammesættes arbejdet. Instruktoren kan fortsætte rammesætningen ved at stille opgaver, der lægger op til, at de fx i forberedelsen bruger hinanden i gruppen.

Husk også gerne det sociale. Inviter evt. online studerende til at blive i Zoom og snakke sammen i pausen. Spørg også af og til ind til deres oplevelse af at deltage online.

Generelle tips og tricks

 • Lyden fra lokalet er vigtig. Når computeren vender op mod tavlen, kan det være svært at høre spørgsmål og dialog fra salen. Overvej om der kan være behov for at bruge en mikrofon, der optager rundt i hele lokalet.
 • Chatten i Zoom kan være svær for instruktor at følge synkront med undervisningen. Bed evt. en eller to studerende i lokalet om at følge med i chatten for at kunne advisere instruktor/sende kommentaren videre til instruktoren.
 • For at sikre den ligestillede kommunikation i grupper, kan det være relevant at sammensætte grupperne således, at de ikke går på tværs af dem der arbejder online og på campus. Studerende kan herved sidde sammen enten i lokalet (med 1 meters afstand) eller sammen online.
 • Studerende skal selv kunne administrere lydindstillinger på egen PC. Hvis lydkvaliteten er ok for de online studerende generelt, så er det de studerende med udfordringer, der selv må løse problemet. Det kan hurtigt blive tidskrævende og er ikke underviserens/instruktorens ansvar.
 • Inden man sender online studerende i breakout rooms for at arbejde/diskutere i grupper, skal de være tydeligt informeret om, hvornår de skal tilbage til det fælles rum. De skal generelt være sikre på instruktionerne for deres arbejde, og det kan derfor være relevant at sende instruktionerne i chatten, eller bede dem tage et screenshot af et slide med instruktioner. Instruktoren kan også med fordel lægge de skriftlige instrukser/links på Blackboard.
 • Snak om det hybride undervisningsformat til instruktor-møder. Del gerne erfaringer og udfordringer med hinanden og den kursusansvarlige – I kan overveje at oprette et fælles dokument, hvor instituttets instruktorer kan dele gode råd, tips og ideer til god undervisning.

Seminar | Artikelgennemgang

Undervisning med fysisk fremmøde:

De studerende læser videnskabelige artikler før undervisningsgang. Før eller i undervisningen arbejder de med artiklen på en eller flere måder f.eks. besvarer spørgsmål/diskuterer/stiller spørgsmål til artiklen/sammenligner artikler/ præsenterer artiklen/opponerer/skriver resume/uddrager metoder, data, analyser eller resultater.

Alternativ afholdelse af undervisning:

TRIN 1 (støtte til selvstudie):

 • Kig dine ugesedler og/eller aktiviteter og opgaver i tilknytning til artikellæsning på Blackboard grundigt igennem. Er det klart for den studerende, hvad der skal lægges vægt på i artiklen og hvilke opgaver og aktiviteter de skal lave? Juster eventuelt beskrivelserne, så de kan stå selvstændigt.

 • De studerende opfordres til at læse artiklen og præsentere den kort for sig selv (eller andre), som hvis de skulle forklare det for holdet til TØ. Husk også at opfordre til at de studerende arbejder sammen i studiegrupper online.

 • Resume eller besvarelse af spørgsmål fra underviseren stilles til rådighed via Blackboard, så de studerende kan sammenligne med egne svar. Besvarelsen frigives eventuelt først sidst på ugen, og eventuelt kun i et begrænset tidsrum. De studerende opfordres til at rette deres egen besvarelse.

 • Underviseren præsenterer artiklen på en video, som deles på Blackboard. 

TRIN 2 (digital understøttelse af dialog):

 • Giv de studerende mulighed for at stille spørgsmål til underviseren – gerne deres sædvanlige instruktor. Ved at bruge et diskussionsforum i Blackboard som Q&A eller LektieCafe (se længere nede) kan de studerende se hinandens spørgsmål og underviserens svar på alle spørgsmål. Måske kan de endda selv være med til at besvare hinandens spørgsmål

 • Lav eventuelt et diskussionsforum til hvert TØ hold, for at holde det mere overskueligt og bevare den personlige kontakt mellem studerende og instruktor.

 • Allokér eventuelt den sædvanlige TØ tid til at instruktoren besvarer spørgsmålene live. Dette kan du gøre i et diskussionsforum, men du kan også overveje at bruge Zoom, hvor der er mulighed for at bruge enten en chat funktion eller holde en videokonference, så underviser og studerende kan tale sammen.

 • Opfordre de studerende til at fortælle hvilke dele af artiklen eller spørgsmål de synes er svære. Dette kan understøttes i et diskussionsforum (hvor de kan skrive anonymt) eller i en Mentimeter-afstemning. Du kan dele Mentimeter-koden på ugesedlen eller sende den ved at bruge Blackboards email- eller announcement-værktøj. Husk at gøre afstemningen "Audience paced" og angive det direkte link til afstemningen (den digitale kode udløber efter 2 dage, men kan forlænges til 7 eller 14) under indstillinger, for at de studerende kan svare på alle tidspunker – dvs. asynkront.

TRIN 3 (digital understøttelse af feedback)

 • studerende afleverer besvarelser på de opgaver, der er stillet i tilknytning til artikellæsning. De studerende kan aflevere skriftligt eller som små videoer, og de kan aflevere individuelt eller som gruppe. De studerende kan opfordres til at samarbejde online om opgaveløsningen. Besvarelserne kan efterfølgende anvendes på en af følgende måder:

  1. besvarelser/videoer deles i et diskussionsforum, hvorefter de studerende kommenterer på deres medstuderendes besvarelser. 

   1. Diskussionsforum kan opsættes så man først kan se de andre studerendes svar efter at man har afgivet sit eget svar. 

   2. Underviseren kan opfordre til/kræve at de studerende kommenteret på et antal løsningsforslag

  2. Opgaverne/videoerne afleveres online som assignment, der efterfølgende rettes/kommenteres af instruktor/underviser

  3. Opgaverne besvares hvorefter de studerende og instruktor/underviser mødes synkront online for at diskutere besvarelser. Dette kan gøre i undervisningstiden via

   1. Blackboard-diskussionsforum til hvert TØ hold

   2. Zoom chat funktion 

   3. Zoom møderum med mulighed for at lave breakouts (grupperum) for at understøtte gruppearbejde, også for dem som måske ikke selv har fundet en studiegruppe

 • Besvarelserne afleveres i peer assessment værktøj i Blackboard, f.eks. PeerGrade eller Peer Assessment, hvor de studerende giver feedback på deres medstuderendes besvarelser 

  1. generel feedback (uden specifikke fokuspunkter)

  2. specifik feedback (i forhold til specifikke fokuspunkter, f.eks. er artiklens hovedpointer klart beskrevet/er artiklen sat i relation de forrige uger artikler etc. )

  3. specifik feedback ud fra en rubric (dvs. specifikke kriterier med forskellige målopfyldelser)

Projektvejledning

Projektvejledning med fysisk fremmøde 

Faglig vejledning af (en gruppe) studerende som arbejder på et projekt i forbindelse med undervisning eller eksamen. 

Alternativ afholdelse af projektvejledning 

TRIN 1 (envejskommunikation):

 • Korte oplæg. Hvis du plejer at holde oplæg om specifikke emner, som er relevante for alle studerende, kan dette formidles på Blackboard via links til relevante tekster, Youtube-videoer, videoer du selv producerer eller lignende. 

TRIN 2 (digital understøttelse af dialog):

 • Løbende spørgsmål. Giv de studerende mulighed for at stille spørgsmål til vejlederen. Ved at bruge et diskussionsforum i Blackboard som Q&A eller LektieCafe (se længere nede) kan de studerende se hinandens spørgsmål og underviserens svar på alle spørgsmål. Måske kan de endda selv være med til at besvare hinandens spørgsmål.

 • Spørgetid. Allokering af den sædvanlige vejledningstid til spørgetid, hvor vejlederen besvarer spørgsmål live. Dette kan du gøre i et diskussionsforum på Blackboard eller via Skype. Her er der mulighed for at bruge chat-funktionen eller afholde videokonferencer, så underviser og studerende kan tale sammen. 

 • Online vejledningsmøder. I Skype kan du mødes med flere studerende på samme tid, og der er mulighed for at dele både filer og skærm, mens I taler sammen. De studerende kan gennem skærmdeling vise data, analyser tekster, slides og videoer under vejledningsmødet og få feedback og/eller peer feedback. 

TRIN 3 (digital feedback):

 • De studerende afleverer delprodukter online via assignments på Blackboard. Det er en god idé, at de studerende indleder med en tekst som præsenterer deres arbejde, hvor langt de er i processen, og hvad de ønsker feedback på. Med assignment-værktøjet kan underviseren give feedback online.

 • Hvis de studerende afleverer deres besvarelse som vedhæftelse til en blog post i en group blog på Blackboard, kan de studerende læse og kommentere på hinandens delprodukter.

 • De studerende kan lave en video hvor de præsenterer deres proces, produkt, problemer, projektplan e. lign. Videoen deles i en blog på Blackboard. Underviseren og/eller medstuderende kan give feedback.

Gruppearbejde uden vejleder

Du bør opfordre dine studerende til at samarbejde online både synkront og asynkront via relevante medier. Når de skal give hinanden feedback, kan det foregå både skriftligt og mundtligt. Mundtlig feedback kan gives og deles både som lyd og video.

Laboratorieundervisning

Undervisning med fysisk fremmøde:

De studerende forbereder sig til laboratorieundervisning ved at læse en manual og eventuelt planlægge forsøg, i laboratoriet udfører de forsøg, og efterfølgende laver de databehandling og skriver rapport.

Alternativ afholdelse af undervisning:

Et vigtig læringsudbytte af laboratorieundervisning er at lære at begå sig i et laboratorium og træne nogle håndværksmæssige færdigheder. Det er svært eller umuligt at erstatte digitalt. Derfor kan der være god grund til at fokusere på andre aspekter af laboratorieundervisning, f.eks. dataanalyse, kritisk tænkning ift. data, rapportskrivning skrivning, metode forståelse etc.

Overvej om de studerende kan kigge grundigt på en af de øvelser I måske ikke når at lave:  

EKSEMPEL 1: Fokus på forsøgsdesign

De studerende kan arbejde med at beskrive forsøgsdesignet og evt. forklare den bagvedliggende teori og metode. 

 • De kan eksempelvis lave et flowchart over øvelsen, beregne hvilke opløsninger og koncentrationer der skal bruges, forudsige hvilke resultater de vil få etc. 

 • Du kan lave et spørgsmålsark med spørgsmål til både teori og metode, som de kan besvare. 

Digital understøttelse:

 • Hvis besvarelserne uploades som aflevering via Blackboard assignment-værktøjet kan underviseren give feedback. 

 • Hvis besvarelserne uploades som et blogindlæg i Blackboard, kan medstuderende og/eller underviseren læse og give feedback ved at skrive kommentarer.

  • Online hjælp:
   • Løbende spørgsmål. Giv de studerende mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ved at bruge et diskussionsforum i Blackboard som Q&A eller LektieCafe (se nedenunder), kan de studerende se hinandens spørgsmål og underviserens svar på alle spørgsmål. Måske kan de endda selv være med til at besvare hinandens spørgsmål.

   • Spørgetid. Allokering af den sædvanlige undervisningstid til spørgetid, hvor underviseren besvarer spørgsmål live. Dette kan du gøre i et diskussionsforum på Blackboard eller via Skype. Her er der mulighed for at bruge chat-funktionen eller afholde en videokonference, så underviser og studerende kan tale sammen. 

   • Online vejledningsmøder. I Skype kan du mødes med flere studerende på samme tid, og der er mulighed for at dele både filer og skærm, mens I taler sammen. De studerende kan gennem skærmdeling vise data, analyser tekster, slides og videoer under vejledningsmødet og få feedback og/eller peer feedback. 

EKSEMPEL 2: Fokus på dataanalyse

 • Kan du udlevere data som andre studerende tidligere har opnået i samme øvelse? I så fald kan de studerende lave alle beregninger etc. og skrive rapporten. Derved får de trænet både koncept- og teoriforståelse, dataanalyse og videnskabelig skrivning.

 • Måske kan du udlevere flere datasæt og de studerende kan vælge det de synes er bedst. De skal selvfølgelig begrunde, hvorfor de synes det valgte sæt er bedst. Herved bliver de nødt til at overveje f.eks. usikkerhed og trænes i at vurdere data.

Digital understøttelse:

 • Hvis det er nødvendigt at kende metoden/forsøget for at forstå data kan du forsøge at finde en video (f.eks. på YouTube eller Vimeo), som demonstrerer metoden og dele den via et link på kursussiden.

 • Rapporten afleveres i Blackboard som assignment eller blogindlæg

 • Du kan tilbyde hjælp og vejledning

EKSEMPEL 3: Fokus på rapportskrivning

Hvis I er nødsaget til at droppe en eller flere øvelser, kan I nå at kigge lidt grundigere på den rapport de lavede sidst. 

Måske kan de læse en anden gruppes rapport og give feeback. Måske kan de rette deres egen rapport ud fra en rettevejledning, før underviseren retter den. Ved at vurdere andres eller egen rapporter trænes de studerende i at vurdere hvad som gør en rapport god. 

Digital understøttelse:

EKSEMPEL 4: Fokus på metodeforståelse

Er der nogle metoder i de forsøg I må droppe, som det er særligt vigtigt at de studerende kender godt? I så fald kan du måske finde en video på YouTube eller lignende som demonstrerer denne metode. Videoen kan eventuelt suppleres med litteratur om teorien bag metoden, eksempelvis en henvisning til lærebogen, beskrivelser fra producenter af udstyr eller lignende.

De studerende kan efterfølgende arbejde med metoden på flere måder. Her er et par eksempler:

 • Foreslå de studerende, at de efter at have set videoen forklarer metoden højt for sig selv eller til en studiekammerat/gruppe via telefon eller online.

 • Lav nogle spørgsmål til metoden og principperne bag, som de studerende skal besvare. Spørgsmålene kan du dele på Blackboard. Efterfølgende kan du give dem din besvarelse, så de kan sammenlign med deres egne svar.

Digital understøttelse:

 • Du kan lave en quiz for at teste, om de studerende har forstået principperne bag metoden. Til dette kan kan du for eksempel bruge Blackboards testværktøj eller Mentimeter.

 • De studerende kan aflevere deres forklaringer af metoden eller svar på spørgsmål digitalt. Hvis du bruger Blackboards assignment tool, kan underviseren give feedback. Hvis du beder dem uploade deres besvarelse i et et blogindlæg eller i Peergrade, kan de læse hinandens besvarelser og give feedback.

Lektiecafe

Undervisning med fysisk fremmøde:

Oftest et drop-in tilbud til de studerende som er tilknyttet et bestemt fag. På et allokeret tid og sted er undervisere til stede, som hjælper de fremmødte studerende med de spørgsmål de kommer med. I nogle tilfælde er der dedikeret tidspunkter til de enkelte øvelseshold.

Alternativ afholdelse af undervisning:

Den simpleste erstatning for denne aktivitet er at oprette et diskussionsforum (som f.eks. navngives det samme som lektiecafé-timerne), hvor de studerende kan stille spørgsmål skriftligt. Denne løsning er som udgangspunkt asynkron; dvs. at underviseren og de studerende ikke nødvendigvis er til stede på samme tid.

 • Bemanding: Diskussionsforummet kan bemandes af flere undervisere og spørgsmål besvares løbende. Husk at trykke "subscribe to forum", så du får besked når der kommer et nyt spørgsmål. Overvej, om der skal være et separat diskussionsforum for hvert hold, som primært modereres af den/de undervisere, som plejer at være tilstede for at bevare den personlige relation.
 • Organisering af forum: For at gøre forummet mere overskueligt kan der oprettes et forum for hver uge og/eller underviseren kan oprette separate tråde, som inddeles i emner, opgaver eller lignende. På den måde bliver det nemmere for den studerende at opdage, hvis en medstuderende allerede har stillet det spørgsmål, som de selv sidder med. 
 • Inddragelse af studerende: Husk også at opfordre de studerende til at de gerne må besvare hinandens spørgsmål. Det er selvfølgelig vigtigt, at underviserne monitorerer og korrigerer, hvis der opstår misforståelser.

Den mere direkte live-dialog mellem studerende og underviserne kan understøttes digitalt på flere måder:

 • Diskussionsforum: Diskussionsforum i Blackboard (beskrevet ovenfor) kan bemandes indenfor det tidspunkt, som normalt er allokeret til aktiviteten. På den måde kan underviseren besvare spørgsmål live, og der er dermed mulighed for at at både undervisere og studerende kan stille opfølgende spørgsmål og på den måde sikre at den studerende får og forstår det svar de efterspurgte. På den måde kan misforståelser i højere grad undgås. En af fordelene ved at bruge et diskussionsforum er at spørgsmål og svar bevares, så studerende efterfølgende kan gå ind og se dem.
 • Chatforum: Live-brug af diskussionsforum kan være lidt tungt, fordi hjemmeside hele tidens skal opdateres for at se nye spørgsmål og svar. Dette kan undgås ved at bruge en chat-funktion, f.eks. i Zoom. Chatforummet kan med fordel bemandes i det tidsrum som normalt er allokeret til aktiviteten. En ulempe ved at bruge chatfunktionen er, at spørgsmål/svar ikke kan genbesøges af de studerende.

 • Online møderum: I Zoom og Skype kan du oprette et møderum, hvor du kan være tilgængelig med for de studerende på det allokerede tidspunkt. Her kan du mødes med flere studerende på samme tid, og der er mulighed for at dele både filer og skærm på skrivebordet, mens I taler sammen. Er der flere undervisere er der mulighed for at I deler jer op ved at tage en eller flere studerende med i "breakout rooms".

Studiemotivation

Måske har du bemærket, at en del af dine studerende ikke deltager aktivt når I afholder online undervisning, eller måske slet ikke logger på i jeres online møderum? I så fald er du ikke alene. En af de helt store udfordringer ved fjernundervisning er, at det kan være svært for de studerende at bevare motivationen for at deltage aktivt i undervisningen.

Nedenfor finder du fem bud på konkrete tiltag, du som underviser kan lave for at hjælpe de studerende med at bevare motivationen og have mod på at deltage aktivt i de online undervisningsaktiviteter, du tilrettelægger.

1.Skab struktur i undervisningen ved at give tydelige instruktioner og bryde undervisning og opgaver ned i mindre dele, som er overskuelige for de studerende.

I fjernundervisning lægges langt mere materiale ud til selvstudier, samtidig med at de studerende i langt højere grad end normalt er alene med deres studier. Det kan derfor virke uoverskueligt at navigere i materialerne, løse opgaverne og planlægge arbejdet med studierne når de vante rammer og den daglige støtte fra studiekammerater og undervisere mangler.

Du kan som underviser hjælpe ved at:

 • Meld klart ud hvad du forventer at de studerende skal lave. Meld ud i god tid og sæt en deadline, så de studerende kan planlægge deres tid.
 • Etabler en rutine, eksempelvis på ugebasis, så du skaber forudsigelighed.
 • Del materialet op i mindre dele, som er overskuelige. Lav for eksempel kortere emneopdelte præsentationer frem for én lang. Bryd svære opgaver ned i mindre delopgaver, eller tilbyd vejledning undervejs i større opgaver.
 • Skab en tydelig struktur på Blackboardsiden, så materialer er nemme at finde. Lav underopdeling af siden i eksempelvis emner eller uger.
 • Tydeliggør hvor de studerende kan søge hjælp. Del eksempelvis links til gode ressourcer eller giv mulighed for at stille spørgsmål i et forum i Blackboard eller i en online spørgetime.
 • Spørg løbende de studerende om arbejdet i kurset er overskueligt.

2. Planlæg undervisningen så der er flere forskellige muligheder for at deltage aktivt og gør det overskueligt at deltage.

Selvom de studerende ofte er vant til at bruge digitale medier i deres sociale liv, kan det være et stort skridt at være i online dialog med undervisere og studiekammerater om fagligt stof. Der er også risiko for at undervisningen virker distanceret og uengagerende.

Du kan som underviser hjælpe ved at:

 • Skab mange – ufarlige – muligheder for at deltage aktivt, og sørg for at de studerende kommer på banen hurtigt og ofte. Bruger du et diskussionsforum kan du for eksempel bede alle studerende om at lave mindst et indlæg hver uge. Bruger du Zoom kan du bede de studerende om at tænde kameraet og hilse på, når undervisningen starter. Brug også afstemninger, kommentarer og lignende undervejs, så alle kommer til orde.
 • Det kan være skræmmende at tænde mikrofonen og stille et spørgsmål i plenum. Udnyt i stedet breakout rooms til at lave summegrupper undervejs og bed grupperne om at formulere svar/spørgsmål i chatten, Mentimeter eller lignende. På den måde kommer flere til orde.
 • Efterspørg løbende input fra de studerende i chat, Mentimeter og lignende og inddrag det i undervisningen. Det gør undervisningen mere vedkommende.
 • Spørg løbende de studerende om deres oplevelse af undervisningen. Hvis deltagelsen er lav, så undersøg hvorfor.

3. Understøt samarbejde mellem studerende ved at danne grupper og stille gruppeopgaver både i og mellem undervisningen.

Studiegrupper er afgørende for motivation og læring, også i fjernundervisning. Hvis ikke den studerende i forvejen havde en veletableret studiegruppe, er der øget risiko for, at de er alene med deres studier i fjernundervisning, hvor de ikke møder studiekammeraterne på campus.

Du kan som underviser hjælpe ved at:

 • Stil opgaver, som skal løses i grupper, og sørg for at blande grupperne forskelligt fra gang til gang, så der skabes nye kontakter. Når de studerende mødes med dig i Zoom kan du bruge breakout rooms til gruppearbejde. I Blackboard kan du lave gruppeopdeling og gruppeafleveringer. På den måde skaber du et forpligtende samarbejde. Foreslå grupperne at mødes online udenfor undervisningen.
 • Brug et diskussionsforum til spørgsmål og svar, og opfordrer de studerende til også at besvare hinandens spørgsmål. På den måde øver de sig i at hjælpe hinanden.
 • Lav opgaver, hvor de studerende skal give hinanden feedback. I kan for eksempel bruge Peergrade til skriftlig feedback, eller du kan lave gruppefeedback i Zoom.
 • Husk pauserne og skab mulighed for online hyggesnak – eksempelvis i breakout rooms i Zoom. Måske skal du stille et ice-breaker spørgsmål for at få snakken i gang.

4. Lav flere mindre deadlines og afleveringer, så du kan følge med i og følge op på de studerendes arbejde.

Når det kniber med den indre motivation kan det hjælpe at have deadlines og vide, at nogen venter på, at man leverer sit input. Det er derfor en god ide, at de studerende jævnligt deler deres arbejde med dig og hinanden. Det vil også give dig indsigt i deres faglige niveau og engagement. Det kan være meget tidskrævende, så det er vigtigt at holde det overskueligt.

Du kan som underviser hjælpe ved at:

 • Noter fremmøde i online aktiviteter i Zoom eksempelvis ved at bruge Qwickly og i Blackboard ved at tælle antal indlæg og afleveringer ved brug af grade center. Kontakt de studerende, som udebliver gentagende gange.
 • Lav gruppearbejde, hvor hjemmearbejdet bringes i spil så det betyder noget at være velforberedt
 • Lav små overskuelige afleveringer, eksempelvis quizzer både i og uden for undervisningen med konkrete deadlines. Skim besvarelser igennem og tilpas undervisningen hvis du opdager emner, som ikke er forstået.
 • Lav individuelle og/eller gruppeafleveringer. Giv feedback eller organiser peer-feedback.
 • Send påmindelser til de studerende, som ikke afleverer og kontakt de studerende, som sakker bagud.

5. Skab muligheder for personlig kontakt med den enkelte studerende og vær opsøgende også overfor studerende, som ikke selv efterspørger hjælp.

Interaktionen med underviseren kan være afgørende for de studerendes engagement i undervisningen. I fjernundervisning opstår kontakten ikke af sig selv, og du kan ikke regne med at de studerende selv tager initiativ til kontakten. Det er derfor vigtigt, at du som underviser er opsøgende i forhold til at etablere og bevare kontakt med de studerende.

Du kan som underviser hjælpe ved at:

 • Skab muligheder for én-til-en-interaktion med studerende eller grupper. Opret for eksempel grupper i Blackboard, så du kan sende e-mail direkte til gruppen. Når de studerende besvarer mindre opgaver i Blackboard, kan du udnytte muligheden for at sende korte kommentarer til den enkelte studerende eller gruppe. Ved undervisning i Zoom kan du besøge de enkelte grupper under gruppearbejde i breakout rooms. Besøg også de grupper, som ikke selv efterspørger hjælp.
 • Italesæt at situationen er ny og kan være svær for både dig og de studerende. Spørg ind til deres udfordringer i undervisningen og efterspørg input.
 • Lav en målrettet indsats for at identificere og opsøge de studerende, som ikke deltager eller som har svært ved opgaverne. Tilbyd eventuelt ekstra hjælp, eller henvis dem til hjælp andre steder, for eksempel i lektiecafe eller hos studievejledningen.
 • Studerende kan henvises til studieportalen for deres studie, hvor de finder relevante informationer og kontaktoplysninger.

Omlægningen til fuld online undervisning er nyt for både undervisere og studerende. Du kan derfor med fordel også henvise dine studerende til https://studypedia.au.dk/online-studiearbejde/, hvor de kan finde en række tips til online studiearbejde.


Diverse vejledninger


Zoomvejledninger 


Blackboardvejledninger 

Har du behov for i højere grad at aktivere de onlineressourcer, der findes i Blackboard, kan du her finde en række vejledninger, der hjælper dig hurtigt i gang.