Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fravær

Ferie

Hvert år omkring februar/marts måned udsender STLL-sekretariatet en mail om kommende ferieår, hvor alle bedes tage stilling til deres ferieplaner, så ferien kan blive korrekt registreret i feriesystemet.

HUSK at opdatere din Outlook-kalender løbende, så alle har nem adgang til information om, hvor du ikke stårtil rådighed, samt løbende at informere kollegaer om dine planer. Lægger du din ferie uden for normalsæsonen, så husk at få det godkendt af din leder.

AU's retningslinjer for ferieafholdelse

Universitetets fælles retningslinjer for afholdelse af ferie siger, at alle som udgangspunkt skal afvikle al deres ferie inkl. den 6. ferieuge ("de særlige feriedage"). Den 6. ferieuge udbetales som udgangspunkt ikke – med mindre særlige forhold/feriehindring gør sig gældende, fx giver travlhed på arbejdet ikke mulighed for at få udbetalt ferie.  

Læs mere om retningslinjerne for afholdelse af ferie på AU

Ændringer i ferieplanerne?

Det er selvfølgelig muligt at flytte rundt på de forudregistrerede feriedage i løbet af det pågældende ferieår. Kontakt sekretariatet for at ændre ferieregistrering. 

Sygdom og raskmelding

Fravær på grund af sygdom eller barns sygdom skal meddeles om morgenen på første fraværsdag til Nina på nva@stll.au.dk.

Desuden skal du orientere din nærmeste leder. Eventuel undervisning, møder og andre aftaler er du selv ansvarlig for at aflyse.

Så snart du er rask igen skal dette straks meldes til Nina, så hun kan registrere det i fraværssystemet.

Andet fravær

Læs om AUs retningslinjer i forbindelse med andre former for fravær og tjenestefrihed, fx:

  • Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år
  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
  • Pasning af nærtstående der ønsker at dø i eget hjem
  • Force majeure (tvingende årsager ved sygdom eller ulykke)
  • Frihed med løn til bloddonation
  • Frihed med løn til læge- og tandlægebesøg
  • Lægehenvist behandling i sundhedssystemet
  • Særlige private anledninger
  • Etc.