Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kursus i ph.d. supervision ved Science and Technology

Effektive supervisionsstrategier

At udvikle nye forskertalenter er en vigtigt del af vores job som videnskabsfolk. Dette todageskursus i ph.d.-supervision vil opdatere dig om den seneste forskning i effektive supervisionsstrategier.

Lad dig inspirere af korte workshops og øvelser, præsentationer fra eksperter og diskussioner med kollegaer.

Kurset i ph.d.-supervision ved Science and Technology er på engelsk og udbydes af ST Learning Lab og Graduate School of Science and Technology, Aarhus Universitet.


Indhold

Kurset har et meget praksisnært fokus på bl.a. diskussioner, tests af metoder og værktøjer til supervision.

Der er tre hovedemner:

 1. Ledelse af supervisionsprocessen (fx forventningsafstemning, håndtering a kulturelle forskelle, identificering af faktorer der sikrer akademisk udvikling, håndtering af kriser og konflikter).
 2. Supervision af skriveprocessen af afhandlingen og stil (fx effektiv feedback).
 3. Kommunikationsevner (fx spørgsmålsteknikker).

Læringsmål

Kurset sigter på at udvide deltagernes strategier og metoder til supervision. n.

Efter kurset vil deltagerne:

 • Være i stand til at forstå de regler og regulativer for ph.d.-uddannelsen som optræder i den ministerielle bekendtgørelse og GSST-dokumenterne. 
 • Have værktøjer til at forventningsafstemme supervisionen med sin studerende.
 • Have værktøjer til at udvikle den studerendes evner og selvstændighed i skriveprocessen. 
 • Forstå metoder til kommunikation som sikrer udvikling ved supervisionsmøder og styrker den studerendes kritiske tænkning. 
 • Være i stand til at identificere og håndtere de konflikter og kriser, der kan opstå under et ph.d.-uddannelsesforløb. 

Format

Kurset vil indeholde korte præsentationer, gruppeøvelser og faciliterede diskussioner. Det løber over to sammenhængende dage.

Dag 1 dækker alle de essentielle elementer af ph.d.-supervision og opdaterer nye såvel som erfarne vejledere i den seneste fremskridt og forskning inden for området. 

Dag 2 leverer fokuseret træning i grundlæggende færdigheder. Vejledere med meget erfaring inden for supervision kan vælge kun at følge første kursusdag.

Fakta

 • Sprog: Engelsk
 • Tidspunkt: 2-4 gange årligt
 • Maks.-antal: 20 deltagere
 • Sted: Aarhus, Foulum og Roskilde

Målgruppe

Alle hovedvejledere og vejledere af ph.d.-studerende ved Science and Technology (fastansatte og midlertidigt ansatte). 

Undervisere

 • Repræsentanter fra Graduate School for Science and Technology

Kontakt os

Kontakt os for spørgsmål til eller bestilling af et kursus. Vi står også altid klar til en uformel snak eller hvis du har ideer til nye arrangementer.