Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fastholdelse

Workshops om fastholdelse

I forbindelse med fastholdelsesindsatsen på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences tilbydes skræddersyede workshops til fakultetets instruktorer. Alle workshops tager udgangspunkt i og tilpasses Nat-Tech's særlige fagligheder og instruktorernes uddannelsesniveau – om end det er bachelor-, kandidat- eller ph.d.-studerende.

Workshops kan rekvireres enkeltvis, som en samlet pakke og i kombination med online-kurset, Introduction to Teaching and Learning (InTeL) – alt efter jeres konkrete ønsker og behov. De er af tre timers varighed og uden forberedelse. Ønsker du en udvidet model, kan workshops suppleres med InTeL, der fungerer som forberedelse. Erfaringer viser, at denne model øger udbyttet af workshops betragteligt.

Feedback (workshop)

I denne workshop introduceres deltagerne til effektiv feedback.

Indhold

Efter workshoppen kan deltagerne:

 • Redegøre for og anvende principper for god feedback
 • Afklare hvilken type feedback som er relevant for deres kursus
 • Planlægge feedback med henblik på progression i de studerendes læringsudbytte gennem semesteret uden at øge arbejdsbelastningen for instruktoren
 • Udvikle og gennemføre peer feedback-aktiviteter

Info

Varighed: 3 timer – ingen forberedelse

Afholdes af: Rune Thostrup og Janni Stoustrup Gripping, ST Learning Lab

Holdundervisning (workshop)

Indhold

I denne workshop erhverver deltagerne sig viden om og strategier for udvikling og afholdelse af holdundervisning. Efter workshoppen kan deltagerne:

 • Planlægge og afvikle aktiviteter som øger aktiv deltagelse, samarbejde og dialog
 • Planlægge og afvikle undervisning som giver de studerende mulighed for at bedømme egen læring og udviklingspotentiale
 • Anvende strategier for klasserumsledelse
 • Organisere effektivt gruppearbejde

Info

Varighed: 3 timer – ingen forberedelse

Afholdes af: Rune Thostrup og Janni Stoustrup Gripping, ST Learning Lab

Aktiv læring og Educational IT (workshop)

Indhold

I denne workshop får deltagerne viden om og strategier for at øge de studerendes forberedelse og aktive deltagelse i undervisningen gennem brug af Educational IT.

Efter workshoppen kan deltagerne:

 • Redegøre for væsentlige potentialer ved brug af Educational IT i relation til aktiv læring
 • Redgøre for og anvende centrale Educational IT-værktøjer, såsom Blackboard og Mentimeter
 • Agere som e-moderatorer
 • Udvikle en undervisningsaktivitet til egen undervisning, hvor der gøres brug af Educational IT

Info

Varighed: 3 timer – ingen forberedelse

Afholdes af: Rune Thostrup og Janni Stoustrup Gripping, ST Learning Lab  

InTeL-supplering (onlinemodul)

Introduction to Teaching and Learning

Dette onlinemodul er designet til at give deltagerne indsigt i grundlæggende principper for undervisning og læring. Efter onlinemodulet kan deltagerne:

 • Identificere elementer i egen undervisning som kan udvikles med henblik på øget læringsudbytte for de studerende.
 • Applicere et pædagogisk princip eller værktøj til det identificerede element.
 • Kort argumentere for, hvordan princippet eller værktøjet forventes at fremme de studerendes læring.
 • Designe en undervisningsaktivitet som kan anvendes i egen undervisningspraksis.

Varighed: 8 timers onlinearbejde

Kontakt os

Kontakt os for spørgsmål til eller bestilling af et kursus. Vi står også altid klar til en uformel snak eller hvis du har ideer til nye arrangementer.