Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

For andre fakulteter

Her kan du læse mere om de workshops og webinarer der udbydes af STLL på tompladsordningen

Nedenfor ses listen over de workshops og webinarer ved ST Learning Lab, som undervisere fra Arts, BSS og Health kan tilmelde sig via tompladsordningen. 

Workshops og webinarerne afholdes kun ved et minimum antal deltagere på 6 fra Faculty of Natural Sciences og/eller Faculty of Technical Sciences.

Nytænk bedømmelse og eksamensformer i dit kursus (workshop)

Indhold

Bedømmelser (eksaminer) er en af de vigtigste drivkræfter for de studerendes motivation og læring. Bedømmer du alt det du ønsker/behøver at bedømme og bedømmes de studerende på det rette tidspunkt?

Bedømmelser har flere funktioner, såsom at vurdere de studerendes præstation, certificering og støtte de studerendes læring. Disse funktioner er svære at balancere, og hvert kursus har forskellige udfordringer i forhold til bedømmelse.

Workshoppen vil være en blanding af inspiration til nye bedømmelsesmetoder, generelle og specifikke overvejelser på ST og nytænkning af bedømmelsen i din egen undervisning. Et særligt fokus vil være bedømmelse og feedback i løbet af kurset (løbende bedømmelse).

Læringsmål

 • Argumentere for dit valg af bedømmelsesmetode i din egen undervisning.
 • Nytænke din endelige og løbende bedømmelsesmetode.
 • Overveje hvordan bedømmelsen kan forbedres i dit kursus.

Info

Aktivering af store hold (workshop)

Indhold

Denne workshop vil introducere dig til forskellige teknikker, du kan bruge til at skabe studenteraktivitet på dit hold. Du vil lære om digitale teknikker som for eksempel AU VOTE. Du vil også lære om 'analoge' teknikker til aktivering, såsom memory matrix (studerende skal ud fra to dimensioner placere begreber i en matrix) eller one minute paper (de sidste to minutter af forelæsningen bruges på at studerende svarer på spørgsmålet ”Hvad var det vigtigste du lærte i dag?” og diskuterer det med sidemanden).

Du får praktisk erfaring med værktøjer, og du kan i løbet af workshoppen arbejde med værktøjerne i forhold til din egen undervisning.  

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • aktivere studerende med digitale hjælpemidler i din forelæsning.
 • få studerende til at reflektere over hvad de har lært.

Praktisk information

Opdater læringsmål for dit kursus (workshop)

Indhold

Under workshoppen vil du genoverveje/opdatere læringsmålene for dit kursus i forhold til konstruktiv alignment. Du anvender verber fra SOLO taksonomien til at gøre dine læringsmål så præcise som muligt. Hvordan er progressionen i dit kursus, både undervejs og i forhold til foregående og efterfølgende kurser? Hvis du i dit kursus berører og bedømmer generelle akademiske kompetencer, hvordan kommer disse så i spil i dine læringsmål?

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Genoverveje/opdatere læringsmålene i dit eget kursus
 • Begrunde de ord der beskriver læringsmålene ved hjælp af SOLO taksonomi
 • Reflektere over progressioner og generelle akademiske kompetencer i dit kursus

Info

Video i undervisningen - Let at gå til (workshop)

Indhold

Hvis gjort rigtigt er video et effektivt og nyttigt medie til udvikling og transformering af undervisningen i retning mod mere fleksibel, engagerende og aktiv læring med fx bedre mulighed for at understøtte de studerendes individuelle ønsker og behov.

På ST findes og supporteres der forskellige bekvemme metoder til at producere og distribuere video i undervisningen – herunder tre gør-det-selv webcaststudier, udlånskits til produktion af tabletcasts, screencast-software m.m.

På workshoppen vil du se eksempler på de forskellige videoformer, høre om de bagvedliggende undervisningsmæssige overvejelser og få lejlighed til selv at afprøve de forskellige former og producere dine egne materialer.

Praktiske oplysninger

 • 6-8 deltagere.
 • Varighed: 2 timer. 
 • Bookes min. en måned i forvejen.
 • Lokation: Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, bygn. 3210.
 • Workshoppen afholdes af: Mikkel Godsk + labagent, ST Learning Lab.
 • Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk.

Kurser i Blackboard

Kom godt i gang (workshop)

Indhold

Du vil blive introduceret til Blackboard gennem oplæg og praktiske øvelser. Workshoppen giver dig et overblik over systemet og dets principper. Du vil blive præsenteret for den funktionalitet, der er nødvendig som underviser for at bruge Blackboard, og samtidig vil du få indsigt i brugen af Blackboard på Science and Technology.  

Læringsmål

 • Du får overblik over Blackboard og forståelse for systemets principper.
 • Du får viden om den grundlæggende funktionalitet for undervisere.
 • Du får kendskab til eksisterende materiale og bliver rustet til selv at arbejde videre med Blackboard.


Praktisk information:

 • Afholdes af: Jens Bennedsen, ST Learning Lab
 • Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere

Integrering af videoer (webinar)

Indhold

Lær at integrere videoer fra f.eks. Youtube, Vimeo og videoer du selv har produceret (selve produktionen dækkes ikke på dette webinar). Du får vist, hvordan man sætter videoer ind på et givent kursus, og du vil også få inspiration til, hvordan videoerne kan anvendes som en del af de studerendes videnstilegnelse.

Læringsmål

 • At du kan indsætte videoer fra forskellige medier i dit kursus.
 • At du kan anvende videoer i forbindelse med undervisningen.

Praktisk information

Læringsstier (webinar)

Indhold

Læringsstier er en måde, hvorpå man kan strukturere sin undervisning og/eller de studerendes forberedelse i en forudbestemt, sekventiel struktur online. Indholdet af webinaret er baseret på:

 • Hvordan man opretter en læringssti.
 • Hvilke elementer der kan være i en læringssti.
 • Hvordan man bruger læringsstier på et traditionelt tilstedeværelseskursus og ved online undervisning.
 • Hvordan en læringssti ser ud for de studerende.
 • Hvordan man kan benytte læringsstier til feedback.


Læringsmål

 • At opnå kendskab til oprettelse, design og funktionen af læringsstier
 • At kunne oprette og benytte læringsstier i forbindelse med tilstedeværelsesundervisning og online undervisning
 • At kunne benytte læringsstier til feedback


Praktisk information:

 • Webinaret afholdes af: Mikkel Godsk, ST Learning Lab
 • Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
 • Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Feedback til studerende (workshop)

Indhold

Du vil blive præsenteret for værktøjer, der giver dig (underviser og/eller instruktor) mulighed for, at give individuel feedback på skriftlige opgaver og organisere opgaver, hvor de studerende giver peer-feedback via Blackboard.

Du får hands-on erfaring med værktøjer i Blackboard som løser opgaverne, og du kan i løbet af workshoppen arbejde med værktøjerne i forhold til din egen undervisning.  

Læringsmål

 • Oprette opgaver der kan afleveres digitalt i Blackboard.
 • Give karakterer, kommentere og markere specifikke sektioner i afleverede opgaver i Blackboard.
 • Organisere peer-feedback på opgaver.
 • Sikre kvalitet i egen og studerendes feedback ved brug af vurderingskriterier i såkaldte rubrics.

Info

Kontakt os

Kontakt os for spørgsmål til eller bestilling af et kursus. Vi står også altid klar til en uformel snak eller hvis du har ideer til nye arrangementer.