Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Science Teaching

Klæder dig på til undervisning

Skal du for første gang til at undervise som ph.d.-studerende? Har du oplevet udfordringer i forbindelse med din undervisning? Kunne du godt tænke dig sparring til og udvikling af din undervisning? 

Science Teaching er et kursus på engelsk, der giver dig muligheden for at udvikle dine undervisningskompetencer, og gør dig i stand til effektivt at planlægge og udføre undervisning ved alle områder inden for Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. 

Kurset er udarbejdet gennem et samarbejde mellem ST Learning Lab og Graduate School of Science and Technology (GSST), Aarhus Universitet.


Kort introduktion

Kursets formål er at udvikle dine viden om undervisning og dine undervisningskompetencer. Kurset tilbyder vejledning, inspiration, og værktøjer til udvikling af din undervisningspraksis. 

Under kurset får du mulighed for at afprøve en række undervisningsværktøjer og teknikker inden du implementerer dem i din egen undervisning. 

Kurset adresserer både traditionel undervisning og onlineundervisning, og du får muligheden for at specialisere dig i de undervisningsmetoder, der er mest relevante for netop dit fag.

Gå til GSST's hjemmeside for at læse mere om kommende kurser, datoer og deadlines for tilmelding.

Indhold

Kurset tager fat på undervisning på universitetsniveau og dækker alle former for undervisning, der er relevant på Science and Technology, som for eksempel holdundervisning/teoretiske øvelser (TØ), laboratorieøvelser (LØ), forelæsninger, fjernundervisningopsøgende arbejde og ekskursioner. 

Kurset fokuserer på følgende temaer:

 1. Læringsteori.
 2. Planlægning af undervisningsaktiviteter efter læringsmål.
 3. Evaluering og feedback til læring.
 4. Klasserumsledelse der fremmer aktiv forberedelse til og deltagelse i undervisningen.
 5. Præsentationsteknik.
 6. Metoder til udvikling af egen undervisning, herunder kollegial observation og feedback.

Læringsmål

Efter kurset vil du have lært at:

 • planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter der understøtter de studerendes læring i henhold til deres læringsmål.
 • anvende værktøjer til klasserumsledelse der motiverer de studerende til aktiv forberedelse og deltagelse.
 • bruge effektiv feedback til at vurdere og støtte de studerendes læring.
 • identificere og evaluere løsninger på udfordringer i din egen undervisning.
 • bruge kollegial observation og feedback til at udvikle din egen undervisningspraksis.
 • udvikle præsentationer rettet mod et bestemt publikum.

Format

Den primære idé med kurset er, at du udvikler og gennemfører undervisningsaktiviteter i din egen undervisning i løbet af kurset. Denne proces vil blive inspireret af kursusindholdet og stimuleret af feedback fra dine undervisere og medkursister. I løbet af kursusdagene får du mulighed for at afprøve forskellige undervisningsværktøjer og -teknikker, inden du bruger dem i din egen undervisning. Derfor er det vigtigt, at du møder dine medkursister under kursusdagene, der er fordelt over et semester.

Kurset består af et 20 timers online kursus over en to ugers periode og tre kursusdage med ansigt til ansigt undervisning, der vil demonstrere adskillige undervisningsformer. Derudover skal du lave forskelligartede afleveringer og deltage i gruppearbejde og online undervisning.

Evaluering: Din læring vil blive vurderet ud fra din deltagelse i løbet af kurset, en vurdering af dine online bidrag og kvaliteten af din afsluttende opgave.

Fakta

 • ECTS point: 3 ECTS
 • Sprog: Engelsk
 • Målgruppe: ph.d.-studerende ved Science and Technology
 • Tidspunkter: forårs og efterårssemestret
 • Deltagerantal: maks. 72 deltagere
 • Sted: universitetsområdet i Aarhus

Målgruppe

Alle ph.d.-studerende med undervisningsforpligtelser.

Undervisere

ST Learning Lab, Science and Technology, Aarhus Universitet.