Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisningsudvikling

Inspiration til udvikling af din undervisning

ST Learning Lab tilbyder en række workshops inden for undervisningsudvikling, der indebærer både sparringsforløb og erfaringsudveksling. Al vores viden er derudover funderet i omfattende forskning.

Vores kurser er skræddersyet efter netop dit behov og kan bestilles, når du har brug for det.

Aktivér dine studerende under teoretiske øvelser (TØ) (workshop)

Indhold

Du vil blive introduceret til aktiviteter og værktøjer, som kan bruges til at understøtte de studerendes aktive læring under dine teoretiske øvelser. Der vil blive demonstreret, hvordan du kan bruge f.eks. peer-undervisning og peer-feedback til at puste nyt liv i gruppearbejde og klassediskussioner.

Under workshoppen vil du have mulighed for at diskutere udformningen af dine egne teoretiske øvelser, og du vil udvikle en eller flere aktiviteter, der skal bruges i dit eget kursus.

Læringsmål

 • Diskutere hvordan peer-undervisning og peer-feedback kan understøtte de studerendes læring.
 • Udvikle undervisning der understøtter aktiv læring under dine teoretiske øvelser.
 • Diskutere hvordan du vil bedømme de studerendes læring under dine teoretiske øvelser.

Info

Aktiv læring i laboratoriet (LØ) (workshop)

Indhold

Du vil blive introduceret til aktiviteter og værktøjer, som kan bruges til at understøtte dine studerendes aktive læring i de forskellige faser af dit kursus i laboratoriet: Forberedelse før de går til laboratoriet, arbejdet i laboratoriet og arbejdet med laboratorierapporten. Under workshoppen vil du få mulighed for at diskutere udformningen af dit laboratoriekursus, og du vil udvikle en eller flere aktiviteter, der kan bruges i dit kursus.

Læringsmål

 • Beskrive det påtænkte læringsudbytte i dit laboratoriekursus.
 • Udvikle undervisning, der understøtter aktiv læring under dit laboratoriekursus.
 • Vælge relevante metoder til at vurdere de studerendes læring under dit laboratoriekursus.

Info

Vejlederens rolle i del A-eksamen og ph.d.-forsvaret (workshop)

Indhold

I denne workshop vil vi diskutere de udfordringer som ph.d.-vejleder møder, når de forbereder de studerende på del A-eksamen og på ph.d.-forsvaret. Standarderne og forventningerne til de studerendes udvikling og præstation varierer fra land til land og fra fag til fag – og de lokale GSST-standarder kan derfor virke underlige for de studerende. 

En anden udfordring er, at de internationale censorer kan være mere påvirket af standarder og traditioner fra deres egne instituter, end de lokale AU-standarder som ph.d.-studerende vurderes ud fra.   

Workshoppen præsenterer international forskning og lokal data, der kan præge vejledningen af bedømmelser ved GSST. Målgruppen er nye så vel som erfarne vejledere.  

Læringsmål

Deltagerne vil være i stand til at vælge mellem forskellige supervisionsstrategier, der vil hjælpe de studerende med at forstå og præstere godt ved eksamen.  

Info

 • Varighed: 2 timer
 • Afholdes af: Tove H. Jørgensen, Department of Bioscience and ST Learning Lab

Bliv en endnu bedre forelæser (sparringsforløb)

Indhold

Forløbet henvender sig til dig/jer, der forelæser og søger inspiration til at videreudvikle din/jeres forelæsningspraksis.

I forløbet fokuserer vi på aktiv læring i forelæsninger (bl.a. ved hjælp af teknologi), studerendes forberedelse til forelæsninger, design og komposition af forelæsninger, fremførelse/performance samt eventuelt andet andet vi aftaler i fællesskab. Forløbet indeholder både en inspirationsdel og en observationsdel, hvor jeg observerer og giver feedback efterfølgende.

Opbygning 

 1. Et indledende møde hvor du/I bliver introduceret til metoder til aktiv læring i forelæsninger, og hvor vi kommer nærmere ind på dine/jeres ønsker i forhold til forløbet.
 2. Observation af forelæsning(er) med henblik på at udvikle og blive mere reflekteret omkring din/jeres forelæsningspraksis. 
 3. Opfølgningsmøde på baggrund af erfaringer og observation af forelæsning(er). 

Info

Kom godt i gang med peer feedback (workshop)

Indhold

Peer feedback er, når de studerendes giver hinanden den primære feedback, i stedet for underviseren. Ved peer feedback bliver de mere opmærksomme på, hvad der er kvalitet i andres arbejde og præstationer, og dermed hvordan de overfører dette til deres eget arbejde.  

Ved workshoppen bliver du introduceret til aktiviteter og værktøjer, som kan bruges til hensigtsmæssigt at inkorporere peer feedback-aktiviteter i din egen undervisning. Peer feedback kan anvendes både i vejledning, holdundervisning og forelæsning. Der vil blive demonstreret, hvordan du kan bruge peer feedback til at øge aktiv deltagelse og puste nyt liv i gruppearbejde og klassediskussioner.

Under workshoppen vil du have mulighed for at udvikle og diskutere udformningen af dit eget learning design til peer feedback, som du kan implementere i dit eget kursus.

Læringsmål

Efter workshoppen vil du være i stand til at...

 • identificere aktiviteter i din undervisning, som er egnede til peer feedback
 • udvikle et peer feedback-forløb (et såkaldt learning design)
 • designe en rubric til bedømmelse

Info

Varighed: 3 timer

Afholdes af Rune Thostrup og Annika Büchert Lindberg, ST Learning Lab

Nytænk bedømmelse og eksamensformer i dit kursus (workshop)

Indhold

Bedømmelser (eksaminer) er en af de vigtigste drivkræfter for de studerendes motivation og læring. Bedømmer du alt det du ønsker/behøver at bedømme og bedømmes de studerende på det rette tidspunkt?

Bedømmelser har flere funktioner, såsom at vurdere de studerendes præstation, certificering og støtte de studerendes læring. Disse funktioner er svære at balancere, og hvert kursus har forskellige udfordringer i forhold til bedømmelse.

Workshoppen vil være en blanding af inspiration til nye bedømmelsesmetoder, generelle og specifikke overvejelser på ST og nytænkning af bedømmelsen i din egen undervisning. Et særligt fokus vil være bedømmelse og feedback i løbet af kurset (løbende bedømmelse).

Læringsmål

 • Argumentere for dit valg af bedømmelsesmetode i din egen undervisning.
 • Nytænke din endelige og løbende bedømmelsesmetode.
 • Overveje hvordan bedømmelsen kan forbedres i dit kursus.

Info

Aktivering af store hold (workshop)

Indhold

Denne workshop vil introducere dig til forskellige teknikker, du kan bruge til at skabe studenteraktivitet på dit hold. Du vil lære om digitale teknikker som for eksempel Mentimeter/AU VOTE. Du vil også lære om 'analoge' teknikker til aktivering, såsom memory matrix (studerende skal ud fra to dimensioner placere begreber i en matrix) eller one minute paper (de sidste to minutter af forelæsningen bruges på at studerende svarer på spørgsmålet ”Hvad var det vigtigste du lærte i dag?” og diskuterer det med sidemanden).

Du får praktisk erfaring med værktøjer, og du kan i løbet af workshoppen arbejde med værktøjerne i forhold til din egen undervisning.  

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • aktivere studerende med digitale hjælpemidler i din forelæsning.
 • få studerende til at reflektere over hvad de har lært.

Praktisk information

Opdater læringsmål for dit kursus (workshop)

Indhold

Under workshoppen vil du genoverveje/opdatere læringsmålene for dit kursus i forhold til konstruktiv alignment. Du anvender verber fra SOLO taksonomien til at gøre dine læringsmål så præcise som muligt. Hvordan er progressionen i dit kursus, både undervejs og i forhold til foregående og efterfølgende kurser? Hvis du i dit kursus berører og bedømmer generelle akademiske kompetencer, hvordan kommer disse så i spil i dine læringsmål?

Læringsmål

Efter workshoppen vil du kunne

 • Genoverveje/opdatere læringsmålene i dit eget kursus
 • Begrunde de ord der beskriver læringsmålene ved hjælp af SOLO taksonomi
 • Reflektere over progressioner og generelle akademiske kompetencer i dit kursus

Info

Kollegial sparring (sparringsforløb)

Indhold

At arbejde med sparring mellem kolleger betyder, at man i grupper af 3 ligeværdige undervisere overværer hinandens undervisning og efterfølgende har en styret samtale på baggrund heraf. Observationerne laves med udgangspunkt i den enkelte undervisers ønskede fokuspunkt. Ved at deltage i kollegial supervision får du mulighed for at reflektere over din praksis sammen med kolleger, og herigennem opnå større indsigt i din egen undervisning og den måde, den fungerer på.

Læs mere om kollegial sparring.

Forløbet

For at sikre at både observation og efterfølgende samtaler bliver holdt på den enkelte undervisers præmisser, er det vigtigt at mestre nogle samtaleredskaber. Dem vil man få grundig indføring i på Workshopdagen.

Herefter følger 2 runder, hvor man observerer og reflekterer over hinandens undervisning én gang hver (6 observationer/samtaler).

Slutteligt afholdes et kort evalueringsmøde med fokus på erfaringer og videre supervision.

Læringsmål

 • At du bliver mere reflekteret omkring din egen undervisning.

Info 

Praktisk information

 • Vi opfordrer til, at man tager sine kollegaer med, når man bestiller et kursus hos os. 
 • Alle vores kurser afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk.
 • Det anbefales, at man bestiller kurser i god tid, så vi kan nå at skræddersy jeres kursusforløb. 
 • De fleste af vores kurser foregår på Navitas, men vi kører også gerne ud til dig og dine kollegaer.