Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forretningsbetingelser

Media Labs (ML) formål er primært at understøtte undervisningsudvikling på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences (Nat og Tech) samt, sekundært, avancerede, naturvidenskabelige kommunikations- og formidlingsaktiviteter. Denne prioritering er afspejlet i ML's budget således, at der opereres med tre forskellige takster afhængigt af formål og impact af projekter og opgaver. Hvis ikke andet er aftalt, gælder de nedenstående takster og vilkår for ML's assistancer, og bestiller vil løbende kunne få oplyst det aktuelle forbrug.

Takst 1 (gratis) - Undervisningsudvikling på og for Nat og Tech inden for alm. åbningstid og i det omfang ressourcerne tillader. Dette inkluderer bl.a.:

 • Lån af og assistance til udstyr fra ML
 • Produktion af webcasts i webcaststudiet
 • Assistance til lyd, video o lign. 
 • Support til clickers, smartpens, tabletcasts m.m.
 • Omlægning af undervisningen vha. STREAM-modellen
 • Educational it-undervisningsudviklingsprojekter (efter nærmere aftale og i overensstemmelse med STLLs indsatsområder)

Takst 2 (250 kr. pr. time pr. mand plus rejse- og produktionsrelaterede udgifter) - Undervisningsudvikling på Nat og Tech. Dette inkluderer bl.a.:

 • (Educational it-)undervisningsudviklingsprojekter på Nat og Tech (uden nærmere aftale)
 • Medie-assistance til streaming og optagelse af forelæsninger (undervisning) o lign. for Nat- og Tech-studerende 

Takst 3 (450 kr. pr. time pr. mand plus rejse- og produktionsrelaterede udgifter.) - Kommunikations- og div. medieassistance. Dette inkluderer bl.a.:

 • Medie-assistance til streaming og optagelse af forelæsninger o lign. (ikke-Nat og -Tech eller ikke Nat- og Tech-undervisning)
 • Videoproduktion og anden multimedieassistance til formidling og kommunikation på Nat og Tech (og evt. øvrig AU efter aftale)

Takst 4 (pris efter aftale)

 • Diverse eksterne produktioner
 • Produktioner og assistancer, der ikke falder inden for de ovenstående kategorier.

ML forbeholder sig ophavsretten til videoproduktioner o lign., herunder at uploade evt. relevante videoer til ML's videokanal. Hvis materialer skal distribueres ad andre kanaler, skal dette aftales med ML. Hvis materialerne indeholder fortroligt eller ophavsretsmæssigt beskyttet materiale, vil der naturligvis blive taget højde for dette.

Spørgsmål til taksterne kan rettes til enten Media Lab-koordinator Nina Vestergaard Adolfsen eller teamleder Mikkel Godsk