Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læringsmål, taksonomi og kursusbeskrivelser

Denne ressource hjælper dig med at komme i gang med dine kursusbeskrivelser, så du får berørt de rette læringsmål og taksonomiske niveauer. 

Læringsmål

Læringsmål har tre funktioner

  • At beskrive hvad de studerende skal lære
  • At danne grundlag for bedømmelse og karaktergivning
  • At skitsere kurset undervisningsaktiviteter

Et læringsmål beskriver en kompetence den studerende skal have efter kurset. Derfor beskrives læringsmål oftest med "Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne ...".

Et læringsmål beskrives ved et verbum + substantiv: Hvad den studerende forventes at kunne GØREverbum med en bestemt tingsubstantiv. For eksempel "Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne anvende anatomisk nomenklatur". Det er muligt at observere om den studerende benytter anatomisk nomenklatur (bedømmelse) og lave undervisningsaktiviteter gennem kurset så det øves  (undervisningsaktiviteter).

Læringsmål på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences

Læringsmål for de enkelte kurser er beskrevet i kursets kursusbeskrivelse. I retningslinjerne for kursusbeskrivelser på Nat-Tech står der om læringsmål:

  • Læringsmålene for det enkelte kursus er overordnet i overensstemmelse med kompetenceprofilen for uddannelsen
  • Læringsmålene for det enkelte kursus er i overensstemmelse med de progressionskrav, der stilles af kursets tidsmæssige placering i studieforløbet
  • De anvendte undervisnings- og eksamensformer er relevante i forhold til indhold, formål og læringsmål, og der er den nødvendige alignment i kurset

Læs mere om retningslinjer for studieordninger og kursuskatalog ved Nat og Tech

Et læringsmål består som hovedregel af et verbum og et substantiv:

  • Verbet beskriver på hvilket niveau den studerende skal kunne demonstrere sin viden, kompetencer og færdigheder. På Nat-Tech anvendes SOLO taksonomien til beskrivelse af de forskellige niveauer
  • Substantivet specificerer det emne som den studerende skal demonstrere sin viden, kompetencer og færdigheder indenfor.

Taksonomi

En taksonomi er et klassifikationssystem – i dette tilfælde en hierarkisk opbygning af læringsudbytte.

Læs mere om SOLO-taksonomi her:

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelsen indeholde en række definerende elementer for kurset. Her fokuseres på formålet for kurset, kursets læringsmål og kursets eksamensform.

Formålet skal give en kort argumentation rettet med den studerende om hvorfor han/hun skal have faget og hvad det kan bruges til.

Læringsmålene beskriver hvad den studerende skal kunne når kurset er afsluttet

Eksamensformen skal passe til læringsmålene og undervisningsaktiviteterne

Se en uddybning her

Kommenterede kursusbeskrivelser

Her kan du finde en række kommenterede kursusbeskrivelser. Der er fokus på formål og læringsmål