Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsøgsskoler

Forsøgsskoleprojektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af VIA-UC, læreruddannelsen i Aarhus. Fokus i projektet er på læreruddannelsens sammenhæng mellem teori og praksis.

Udviklingsprojekter

Gennem en række forskellige udviklingsprojekter afprøver lærerstuderende sammen med forsøgsskoler, hvordan de kan udvikle nye måder for samarbejde mellem skoler og læreruddannelse. Alle projekterne sigter mod at skabe nye tilgange og perspektiver på læreruddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Projektet omfatter ni skoler og et uddannelseshold på læreruddannelsen med 100 studerende. Herudover er en række undervisere med forskellig faglig baggrund også tilknyttet projektet.

Forskning

Center for Scienceuddannelses rolle i projektet er at varetage den forskning, der vedrører spørgsmålet:

  • Hvordan kan forsøgsskolen anvendes i udviklingen af de studerendes undervisningsfaglighed i natur/teknik?

Undervisningsfaglighed skal her forstås som Pedagogical Content Knowledge (PCK) - defineret af Shulmann (1986):

Den særlige viden af både teoretisk og praktisk art, som lærere benytter sig af i undervisningssituationer, og som udvikles undervejs i studieforløbet og udbygges efter endt uddannelse på baggrund af erfaringer, refleksioner med mere.

PCK-begrebet indebærer, at undervisningsfaglighed består af flere og grundlæggende forskellige videnstyper - af både teoretisk viden og erfaringsbaseret viden.

For at de studerende bliver i stand til at udvikle en undervisningsfaglighed er det vigtigt at læreruddannelsen rummer mange muligheder for at bringe de studerende i situationer, hvor de skal koble teori og praksis.

Læs om forskellige typer af udviklingsprojekter