Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Motivation i Praksis

Motivation i Praksis introducerede til moderne motivationspsykologi

Motivation i Praksis havde til formål at udforske og dokumentere, hvordan grundlæggende opfattelser og undervisningsmetoder hos naturfaglige gymnasielærere kan blive ændret ved at introducere lærerne for nogle af de mest væsentlige retningslinjer fra moderne motivationspsykologi.

Projektet forløb hen over foråret i 2010 og var en del af det internationale S-TEAM projekt (Science Teacher Education Advanced Methods) – et samarbejde mellem 25 europæiske universiteter og med funding fra EU’s 7. rammeprogram.

Motivation i Praksis har resulteret i en forskningsbaseret model for et efteruddannelsesforløb samt givet et bud på indholdet i sådan et forløb, som skal hjælpe lærere til at slå bro mellem motivationsteori og en mere motiverende praksis.

Projektaktiviteter

Over fem workshop-eftermiddage blev de deltagende gymnasielærere i forløbet ”Motivation i Praksis” introduceret til grundlæggende motivationsteori og væsentlige implikationer for praksis. De fik mulighed for at

  • skærpe deres opmærksomhed i forhold til elevers motivation
  • diskutere teoriindhold og praksisomsætning
  • lave refleksive skrivninger og øvelser
  • deltage i Video Club-sessioner, hvor omdrejningspunktet var video-optagelser fra afprøvninger i egne klasserum

Mellem hver workshop var lærerne engageret i konkrete planlægnings- og afprøvningsopgaver i tilknytning til deres egen praksis.

Dokumentation og videreudvikling

Projektet er blevet grundigt dokumenteret og evalueret, bl.a. via videooptagelser i klasserummene og forskningsmæssige interviews med deltagerne. Hensigten er at aflevere et revideret og forskningsdokumenteret efteruddannelsesforløb til EU - et forløb som samtidig kan udbydes af Center for Scienceuddannelse på nationalt plan.

Den forskningsmæssige indsigt i, hvilke videnstyper og forløbsorganiseringer, som bedst videreudvikler praksis, føres naturligvis videre i fremtidige projekter.