Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nature of Science

Der er behov for efteruddannelse inden for videnskabsfilosofi og -metode i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet.

De nye læreplaner for STX kræver, at eleverne skal kunne demonstrere viden om fagenes identitet og metoder. Og på HTX indgår kendskab til videnskabelig metode i kernestoffet på Studieområdet.


I den forbindelse er der opstået et behov for nyudvikling, diskussion og efteruddannelse omkring emnerne fagopfattelse, videnskabsfilosofi og videnskabens metoder i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Center for Scienceuddannelse (CSE) og Institut for Videnskabsstudier (IVS) ønsker at imødekomme dette behov – med fokus især på, hvordan sådanne emner kan inddrages i undervisningen.


Nature Of Science-projektet (NOS) skal udvikle et kursus- og undervisningsmateriale, der kan sætte en dagsorden for arbejdet med fagenes identitet og metoder. I udviklingsprojektet er det mål at formulere 8-10 elementer, der kan udgøre en faglig og didaktisk kerne.

Projektet er startet op i foråret 2010 og afsluttes i efteråret 2011.

Undervisning i NOS:

 • Fremmer elevernes bevidsthed om naturvidenskaben i samfundet og styrker deres evne til at indgå i demokratiske diskussioner og beslutninger på et videnskabeligt grundlag. Dermed styrkes det almendannende element i naturvidenskabsundervisningen.
 • Øger elevernes bevidsthed om, at naturvidenskab er et område, der løbende udvikler sig og er foranderligt, kreativt og dynamisk. Videnskab handler også om processer og ikke kun resultater.
 • Øger elevernes evne til kritisk at vurdere, om noget er god eller dårlig videnskab – eller slet ikke videnskab.
 • Fremmer elevernes læring af naturvidenskab.
 • Øger elevernes interesse for naturvidenskab.

NOS-workshop, efteråret 2010

I oktober 2010 afholdt CSE en NOS-workshop for en gruppe gymnasielærere og medarbejdere ved IVS. Dér blev det tydeligt, at der er behov - og gode muligheder - for at fastlægge en række NOS-elementer, som bør indgå i undervisningen, og som kan udgøre et fagligt fundament.

Medvirkende:

Udover videnskabeligt personale fra IVS og CSE, Aarhus Universitet, medvirker desuden:

NOS-gymnasielærergruppen:

 • Jesper Nymann Madsen, Aarhus Statsgymnasium
 • Joan Ilsø Sørensen, Egaa Gymnasium
 • Gunhild Kjeldsen, Marselisborg Gymnasium
 • Pia Møller Jensen, Egaa Gymnasium

Div. organisationer:

 • Danske Science Gymnasier (DASG)
 • VIA Center for Undervisningsmidler, Skive
 • Kemilærerforeningen
 • Fysiklærerforeningen
 • Matematiklærerforeningen
 • Foreningen af danske biologer
 • Egå Gymnasium
 • Viborg Gymnasium
 • Aarhus Tech