Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overgangsproblemer

Projektet har undersøgt overgangsproblemer fra grundskole over gymnasium til universitet

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet

Projektet havde til formål at undersøge overgangsproblemer i uddannelses­systemet fra grundskole over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv.

Projektet forløb over perioden 2007-2009.

Konkret blev der taget udgangspunkt i seks cases på tværs af uddannelsessystemet i matematik, naturfag, fransk, tysk,  engelsk samt it-anvendelse og it-faglighed.

Inden for rammerne af disse fag, blev der sat fokus på at analysere:

  • Aktør- og systemforventninger
  • Progression
  • Organiserings- og samarbejdsformer

Resultater

I projektet blev det tydeliggjort, at de tre undervisningsniveauer (grundskole, gymnasium, universitet) opererer inden for deres egen selvforståelse uden særlig kommunikation med de andre. Dette er problematisk fordi:

  • Elever og studerende fra uddannelsesfremmede miljøer har sværere ved at få hjælp til at gennemskue fx formål og gode studieformer på det nye uddannelsestrin.
  • 1.g eller 1. år på universitetet bliver ineffektivt, da lærerne bruger tilsyneladende kendte begreber på en måde, som ikke stemmer overens med elevernes og de studerendes forforståelser.
  • Elever og studerendes faglighed anerkendes ikke af underviserne på det nye trin og bliver derfor heller ikke brugt.

Konklusionerne fra projektet inspirerer til relevante tiltag for uddannel­sessystemet, og projektet har resulteret i nedenstående anbefalinger, der er blevet distribueret til både undervisere og uddannelsesadministratorer på flere konferencer og i form af rapporter.

  • Forventninger og faglige opfattelser hos lærere, elever og studerende bør tydeliggøres, så der kan etableres en synlig - men ikke nødvendigvis ”smertefri” - overgang mellem de forskellige uddannelsesniveauer.
  • Lærere bør indgår i et forpligtende samarbejde fx som undervisere, sparringspartnere og seminararrangører om fælles projekter.