Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiemiljøundersøgelse 2011

I forlængelse af Aarhus Universitets undersøgelse af Studiemiljø2011 bevilligede universitetsledelsen i efteråret 2011 i alt 9,7 mio. kr. til en række interne opfølgningsprojekter - heraf gik 750.000 kr. til Science and Technology. Bevillingen var fordelt over tre projekter, som blev ført ud i livet af Center for Scienceuddannelse (CSE).

På disse sider kan du læse mere om resultaterne af nogle af de aktiviteter, der blev afviklet som en del af de tre projekter:

  • It-støttet læring

Smartpens?

Forelæsninger på nettet

  • Effektive studieteknikker

Studieteknik og - vejledning

Nye studerendes læring

  • Vejledning og feedback

Rapport på vej...

Hvis du vil vide mere om andre aktiviteter i projektet, så kontakt projektkoordinator Palle Nowack (se kontaktinfo til højre)