Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Generelt om projektet

”Talent med Bredde” finder sted i perioden februar 2013 – december 2015 og er støttet af Region Midtjylland. Projektet er delt op i tre runder, hvor der samarbejdes med 5 gymnasier, HTX og EUX fra Region Midtjylland:

  • Viborg Gymnasium og HF
  • Holstebro Gymnasium og HF
  • Struer Statsgymnasium
  • Skive Tekniske Skole
  • Asmildkloster Landbrugsskole

Herefter følger en forankringsfase, med inddragelse af op til 15 midtjyske gymnasier, HTX og EUX.

Projektledelsen og følgeforskningen varetages af Center for Scienceuddannelse (nu STLL) – en afdeling under Science and Technology, Aarhus Universitet. Talent med Bredde er organiseret gennem projekt-, udviklings- og styregruppe.

Model for Talent med Bredde

Modellen for Talent med Bredde baseres på arbejdsformen inden for den naturvidenskabelige forskerverden og tager helt konkret udgangspunkt i et forskningsteam på AU Foulum. Modellen består af et skræddersyet talentudviklingsforløb for udvalgte elever og talentmotiverende undervisning for hele klassen. På den måde tilgodeses både det individuelle talent og klassens elever som helhed.

Klassen besøger indledningsvist AU Foulum, hvor de bliver mødt af en ph.d.-studerende, som giver eleverne en introduktion til ‘Nature of Science’, der bl.a. illustreres gennem forskningsbaserede cases rundt på AU Foulum.

Hver deltagende skole udvælger herefter 2-3 elever til at indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT). Udvælgelsen sker på baggrund af et talentbegreb, der udvikles som gældende for projektet.

UFT mødes to gange på AU Foulum, hvor de tilbringer en hel dag i laboratoriet. Her gennemgår de et særligt forløb i tæt samarbejde med forskerteamet. Forløbene i laboratoriet er tæt knyttet til klasseundervisningen hjemme på skolen, og det er UFT-elevernes opgave at videreformidle de metoder, data og informationer, de får i laboratoriet, til resten af klassen, sådan at der kan laves en protokol samt beregnes, diskuteres og perspektiveres på resultater. Hermed opnår eleverne faglig udfordring, autenticitet i opgaven og arbejdsformen, og der skabes en synergi mellem det eksklusive talentudviklingsforløb og den talentudviklende undervisning på klassen.

Udvælgelse af elever

De deltagende skoler udvælger elever til projektets UFT baseret på kriterier for talentbegrebet og talentspotting, der gælder specifikt for projektet. Da talent ikke er et entydigt begreb, vil opstillingen af kriterierne ske undervejs som en del af selve projektudviklingen. Overordnet arbejdes der i projektet med to strenge af talent: ”bredde i talent” og ”brede talent ud i klassen”. Begge strenge er i spil, idet flere elever fra samme skole deltager i aktiviteterne.