Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videolæringsgrupper

Naturfagslærere har brug for værktøjer til at undersøge elevernes læring

- for naturfagsteam i folkeskolen og lærerstuderende med naturfaglige linjefag

Som underviser i naturfag i folkeskolen står man over for en dobbelt udfordring: Den komplekse skolekontekst er et vilkår for alle lærere, men i naturfag arbejdes der desuden med et meget komplekst indholdsstof.

Både nye og erfarne naturfagslærere har brug for ’tilgange og værktøjer’, der kan anvendes til at undersøge deres egen og hinandens praksis, og ikke mindst til at undersøge elevernes læring. Formålet med dette projekt er at udvikle og undersøge brugen af sådanne ’tilgange og værktøjer’.

Hvad handler projektet om?

Projektet er et samarbejde med VIAUC Læreruddannelsen i Århus og handler om, hvordan man kan anvende videoklip fra folkeskolens naturfagsundervisning i professionelle udviklingsaktiviteter - dels i den primære læreruddannelse og dels i udviklingsaktiviteter med naturfagslærere på lokale skoler.

Forskningsprojektet løber over perioden 2009-2012.

Indtil videre er der iværksat to grupper:

  • Videolæringsgruppe med et naturfagsteam på en lokal skole
  • Videolæringsgruppe med lærerstuderende - i forbindelse med deres bachelorprojekt inden for et naturfagligt linjefag

Videolæringsgruppe med et naturfagsteam på en lokal skole

Forskningsspørgsmål

Rammesat af et kollaborativt projekt i et naturfagsteam, der anvender praksis-artefakter fra lokale klasserum til at undersøge elevernes læring, er forskningsspørgsmålene:

1) Hvordan reflekterer de deltagende lærere over projektet?
a. Hvilket læringsmæssigt udbytte identificerer de?
b. Hvilke aspekter i projektet refererer de til?

2) Hvilken indsigt giver a) og b) i lærernes udvikling af forståelse?

3) Hvordan indgår overvejelser om undervisning i - og elevernes læring af naturfag i lærernes refleksioner over projektet?

Projektets resultater indtil videre

De første resultater fra det skolebaserede projekt blev i juni 2011 præsenteret på Nordisk Forskersymposium om Undervisning i Naturvidenskab (NFSUN) i Linköping:

Derudover blev et paper om projektet optaget på ESERA-konferencen i september 2011:

Følgende artikel om projektet er blevet udgivet: 

  • Nielsen, B. L. (2012). Science teachers’ meaning-making when involved in a school based professional development project. Journal of Science Teacher Education, 23(6), 621-649.

I forbindelse med projektets dataanalyse er anvendt en såkaldt ”meaning making model”. Kodebog anvendt i analysen findes her.

Videolæringsgruppe med lærerstuderende

- i forbindelse med deres bachelorprojekt inden for et naturfagligt linjefag

En gruppe af lærerstuderende med naturfaglige linjefag er blevet faciliteret i at analysere video fra deres egen undervisning i 4. års praktikken og bruge disse praksis-artefakter i deres bacheloropgaver. Til brug for analysen har de lærerstuderende anvendt et nyudviklet værktøj til videoanalyse.

Forskningsspørgsmål i denne specifikke kontekst har været:

  1. Ændrer de lærerstuderendes fortolkning af klasserumserfaringerne sig efter at have været involveret i kollaborative videoanalyse-workshops i forbindelse med deres bachelorprojekter – og hvis ja, så hvordan?
  2. Hvilke faktorer ser ud til at have indflydelse på ændringerne?
  3. Hvad fremhæver de lærerstuderende selv som læringsudbytte fra at deltage i kollaborativ video-analyse?
  4. Hvordan afspejles dette oplevede læringsudbytte i deres bachelorrapporter?

Den samme ”meaning making model” er anvendt til analyse i denne del af projektet.
Kodebog anvendt i analysen findes her (på engelsk)

Se et uddrag af koder, som de lærerstuderende har anvendt (på engelsk)

To af de lærerstuderende er fulgt igennem de første år i praksis efter afsluttet læreruddannelse og deres oplevelser af at lære gennem praksis er undersøgt fortsat med brug af den samme ”meaning-making model”.
Kodebog anvendt i analysen findes her (på dansk)

Se forklaring og eksempler på koder til "Domain of Consequence"