Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Educational IT ved Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences

Vi udvikler nye formater for IT-understøttet læring ved at udnytte teknologiens potentialer i holdundervisning, online, ved forelæsninger og laboratorieøvelser.

Om indsatsen

Aarhus Universitet ønsker at stille den nyeste teknologi til rådighed for undervisere og studerende. Vi vil sikre, at vi er et moderne universitetet, der sætter internationale standarder. Og vi ønsker at ruste vores studerende og forskere til den digitale omstilling. Ambitionen er at anvende IT til udvikling af undervisning og læring. 

Educational IT er et koncept for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen. Det er defineret som:

... et koncept, der består dels af en teknologisk platform, dels af løbende opkvalificering af undervisernes og de studerendes arbejde. (Aarhus Universitet, 2011; s. 64)

Konceptet er i familie med educational technology, e-læring og IKT-støttet læring og har det til fælles med disse begreber, at teknologien inddrages i undervisningen for at give nye muligheder, højne kvaliteten og løse praktiske udfordringer. Konceptet indebærer nogle overordnede aktiviteter:

  • Implementering og videreudvikling af en tidssvarende og nyttig teknisk læringsplatform, Blackboard.
  • Uddannelse af underviserne samt udvikling af undervisningen.
  • Opkvalificering af de studerendes arbejde.

De 5 indsatsområder på Nat-Tech

  1. at sikre en bedre forberedelse inden det fysiske møde (både til holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og teoretiske øvelser)
  2. at give mere og bedre feedback
  3. at sikre en progression af de studerendes selvstændighed gennem studiet
  4. at give de studerende større samarbejds- og refleksionskompetencer
  5. at give underviserne bedre indsigt i deres studerendes læringsudbytte og faglige niveau, så undervisningen kan målrettes bedre.

Visionsvideoer for educational IT

Educational IT kan benyttes til at udvikle både undervisningsformen og de studerendes arbejde. Media Lab har produceret nogle fremtidsvisionvideoer der illustrerer, hvordan educational IT kan benyttes til at understøtte forskellige aspekter af en Nat-Tech-studerendes arbejde og læring.Herunder kan du se en dag i Victors og Emmas liv:

Produceret af Media Lab, 2015.

Produceret af Media Lab, 2012.


Kontakt os

Ønsker du at vide mere om Aarhus Universitets educational IT-satsning, eller har du ideer til implementering af innovative IT-løsninger i egen undervisning? Kontakt os.