Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effektivt Learning Design og analyse

I forbindelse med educational IT-satsningen på Aarhus Universitet arbejdes der med en særlig systematik til undervisningsudvikling ved navn learning design. Learning design er et værktøj for undervisere i forbindelse med deres udvikling af undervisningen. Det er en metode til deling af praksis med andre universiteter.

Om projektet

I forlængelse af STREAM learning design-projektet til systematisk og effektiv udvikling af Nat-Tech-undervisning ved hjælp af educational IT (læs mere om STREAM her), er der igangsat et projekt til nærmere afklaring af passende indikatorer for og måling af kvalitet, indsats og udbytte i undervisning med afsæt i Learning Design in Practice-konceptet. 

Konceptet tager højde for tre perspektiver på undervisningsudviklingen: de studerendes indsats og udbytte, undervisernes indsats og udbytte samt den institutionelle indsats og udbytte.  

De primære målsætninger er, at give undervisere bedre indsigt i deres studerendes læring og øvrige udbytte af deres undervisning for således bedre at kunne justere efter de studerendes niveau og behov samt at indsamle knowhow og evidens om tilrettelæggelse af effektiv undervisning til gavn for andre undervisere på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences.

Vi har samlet de learning design-modeller, vi anbefaler man benytter på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences:

  • Flipped Classroom (FC) for active learning in and out-of-class
  • The STREAM model for efficient active learning in and out-of-class​ with increased feedback
  • Just-in-Time Teaching (JiTT) and Peer Instruction (PI) for more feedback and peer learning
  • Case-based learning for developing students' knowledge and skills relevant to their future professional practice
  • The 5-stage model for online, collaborative learning and socialisation
  • Structured discussions for online, collaborative learning
Visualisering af konceptet

Produkter

  • Data til underviserne.
  • Effektive Learning Designs til inspiration.
  • En building block i Blackboard, der giver undervisere mulighed for løbende og enkel indsigt i deres studerendes online aktivitet og læring.

Tidsplan

Projektet løber i 2018.  

Mere


Kunne du tænke dig at vide mere om learning design? Kontakt: