Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisningsudvikling ved hjælp af Educational IT (STREAM)

STREAM er en effektiv og pædagogisk model målrettet udvikling af STEM-undervisning ved hjælp af educational IT.

Om projektet

STREAM er en såkaldt learning design-model til transformering af undervisning til blended og online læring ved hjælp af educational IT. Modellen er målrettet undervisere og undervisning på især universitetsniveau inden for det naturvidenskabelige felt. Det bygger på principper om aktiv læring, herunder just-in-time teaching (JiTT), peer instruction, feedback og flipped classroom. Idéen med modellen er, at det skal være overkommeligt og effektivt at omlægge sin undervisning, ligesom det skal være muligt at starte med at udvikle blot mindre dele af sin undervisning og så eventuelt bygge videre på dette senere.

Modellen har været brugt til at omlægge en håndfuld kurser i efteråret 2013, en række kurser i 2014 og nye er på vej. Endvidere er modellen nu en integreret del af Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences' adjunktpædagogikum, hvormed kommende undervisere ved Nat-Tech har førstehåndserfaring og viden om, hvorledes undervisning kan tilrettelægges ved hjælp af educational IT på effektiv vis. Eksempler på transformerede kurser ses længere nede.

Hensigten med transformering er ikke i sig selv at bruge digitale medier og teknologi i undervisningen, men derimod af bruge teknologien til at forbedre undervisningen eller give de studerende en række nye muligheder – eller måske begge dele.

Dette kan eksempelvis være i form af:

 • en større grad af fleksibilitet ved at bruge video af undervisningen og online læringsstier og dermed lade de studerende kunne se og repetere svære dele af pensum – hvornår og hvor tit de vil, og hvor de vil.
 • ved at aktivere de studerende til at bruge det, de har lært ved hjælp af online aktiviteter som fx faglige diskussioner, selv-tests og online gruppearbejde og derigennem forbedre læringsudbyttet. Sådanne online aktiviteter kan ikke blot forbedre læringen, men kan også generere vigtig information til underviseren om de studerendes forståelse af pensum. Underviser kan således tilrettelægge sin undervisning efter de studerendes niveau.
 • give de studerende bedre mulighed for forberedelse ved hjælp af online materialer og således at kunne benytte forelæsningerne mere effektivt til fx perspektiverende og uddybende diskussioner, refleksion, opfølgning på online aktiviteter og måske gruppearbejde. Online materialer til forberedelse har også vist sig nyttige for de studerende, som traditionelt har vanskeligt ved et fag og har brug for mere tid til forberedelse. Det kan fx være studerende, som har kurset som hjælpefag eller har en særlig uddannelsesmæssig baggrund.
 • endeligt skal man ikke glemme de digitale kompetencer som denne form for brug af teknologi kan give de studerende – til gavn for deres senere karriere. Flere og flere studerende er allerede erfarne brugere af teknologi fra såvel deres privatliv som gymnasietid, så det kunne synes oplagt at lade undervisningen ved universitetet være en del af denne digitale dannelse.

Endvidere giver teknologien en række praktiske muligheder. Eksempelvis kan:

 • undervisere forberede og optage dele af deres undervisning i god tid og uafhængigt af undervisningskalenderen – og kan således bedre passe både undervisning og forskning på samme tid. Faktisk kan undervisere genbruge og bygge videre på deres digitale undervisningsmaterialer fra tidligere år til gavn for både kvaliteten – og dermed de studerende – og på samme tid frigøre tid til fx forskningsaktiviteter.
 • fleksibel og online undervisning løse problemerne med overfyldte auditorier, da studerende ville kunne følge undervisningen hjemmefra.
 • teknologien muliggør tilrettelæggelsen og udbud af kurser og sågar hele uddannelser som fjernundervisning via nettet. Studerende kan så tage uddannelser på tværs af landet og på tværs af landegrænser. Senest er teknologien blevet brugt til udvikling af de såkaldte MOOCs, som tillader en stor gruppe af studerende fra hele verden at følge kurser udbudt af et enkelt universitet.
 • Endeligt viser erfaringerne fra Aarhus Universitet en meget høj tilfredshed blandt de studerende med brugen af video og anden educational IT tilrettelagt med STREAM.

Introduktionsvideo

STREAM-modellen. Klik på videoen for en kort introduktion til modellen og dens anvendelse – 6 min.

Publikationer

Presseomtale

Eksempler

Astrofysik (E14)

Transformeret ved hjælp af STREAM og JiTT/aktiv læring samt webcasts og aktiviteter i Blackboard.

Skærmbillede af kursusforsiden Atrofysik E14 på Blackboard

Hensigter

 • Bedre udnyttelse af tid ved forelæsninger.
 • Bedre mulighed for forberedelse og repetition.
 • Aktiv læring.
 • Alignment mellem indhold og eksamen.
 • Differentieret undervisning og bedre feedback.

SAMR-niveau: Augmentation.

Læs mere om processen og resultaterne

Astrofysik (E13)

Transformeret ved hjælp af STREAM og JiTT/aktiv læring samt webcasts og aktiviteter i Blackboard.

Skærmbillede af kursusforsiden Astrofysik E13 på Blackboard

Hensigter

 • Bedre mulighed for forberedelse og repetition.
 • Frigøre tid ved forelæsninger til diskussion.

SAMR-niveau: Augmentation.Calculus 1 (E14 + E15)

Transformeret ved hjælp af STREAM, webcasts og aktiviteter i Blackboard.

Skærmbillede af kursusforsiden Calculus 1 E14 + E15 på Blackboard

Hensigter

 • Bedre udnyttelse af tid + frigøre tid.
 • Modernisering af undervisningen.
 • Genbrug og repetition.
 • Differentieret undervisning.

SAMR-niveau: Modification.

Calculus 2 (E13 + E14)

Transformeret ved hjælp af STREAM i form af webcasts og online aktiviteter: quizzer og refleksionsøvelser med feedback. Traditionelle forelæsninger er helt afskaffet.

Skærmbillede af kursusforsiden Calculus 2 E13 + E14 på Blackboard

Hensigter

 • Bedre udnyttelse af tid + frigøre tid.
 • Modernisering af undervisningen.
 • Genbrug og repetition.
 • Differentieret undervisning.

SAMR-niveau: Modification.

Læs mere om resultaterne i denne artikelDigital Learning Design (E13)

Redefinering af undervisningen af adjunkter til fuldstændig online og fleksibel undervisning. Tilrettelagt i Blackboard med online materialer og aktiviteter samt videokonference. 

Skærmbillede af kursusforsiden Digital Learning Design E13 på Blackboard

Hensigter

 • Maksimal fleksibilitet i tid og sted, herunder deltagelse fra udlandet.
 • Eksemplarisk.
 • Skalérbarhed og genbrug af materialer.

SAMR-niveau: Redefinition.

Microbial Physiology and Identification (F14)

Transformeret ved hjælp af STREAM og webcasts tilrettelagt i AULA.

Hensigter

 • Differentieret undervisning.
 • Bedre muligheder for repetition.
 • Udnytte forelæsningstiden bedre.

SAMR-niveau: Augmentation/modification.Under udvikling eller afholdte

 • Laboratoriesikkerhed (Kemi) (F14/Modification)
 • Evolution og Diversitet (F14/Augmentation)
 • Masteruddannelsen i Vurdering af Husdyrvelfærd (F14/Augmentation)
 • Mikrobiologi (F14/Augmentation)
 • Introduktion til Programmering (E13/Augmentation)
 • Tropical Ecosystem Management and Human Security (E13/Augmentation)
 • Elektronikingeniøruddannelsen (E15/Redefinition)
 • med flere...

Er du interesseret i at udvikle dit kursus eller høre mere om STREAM? Kontakt:  

Mikkel Godsk

Undervisningsudvikler

STREAM på Twitter

Følg de seneste resultater m.m. på Twitter: