Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtual reality og interaktive 360°-videoer i undervisningen

Virtual reality og 360°-videoer kan give studerende adgang til svært tilgængelige, fjerne, farlige, bekostelige eller adgangsbegrænsede lokationer.

Om projektet

Det kan være vanskeligt for studerende at tilegne sig viden om, hvordan teori anvendes i praksis. Vi har derfor med dette projekt ønsket at trække praksis ind i undervisningen.

Ved hjælp af educational IT kombineret med de nye muligheder inden for virtual reality (VR) baseret på 360°-video og Google cardboard-standarden, er det blevet både enkelt og billigt at producere videoer, der inddrager praksis som en aktiv del af undervisningen. Formatet tillader de studerende en real-life-oplevelse.

Videoerne kan integreres direkte i Blackboard og således indgå som en naturlig del af den øvrige undervisning. Og studerende med en smartphone og VR-briller (prisen starter ved 10 kr.), kan få en interaktiv 360°-oplevelse af materialer, anlæg eller store systemer.

Resultater

Virtuelt besøg på Lisbjerg Kraft- og Varmeværk i Termodynamik

Kurset Termodynamik ved lektor Aage Birkkjær Lauritsen blev kvalificeret med interaktivt videomateriale i form af et virtuelt besøg på Lisbjerg Kraft- og Varmeværk, blandt andet med optagelser af dele af anlægget som ellers er utilgængeligt når det er i drift.

Det virtuelle besøg er bygget op omkring vandets vej gennem værket, og man får dermed indblik i termodynamiske processer. Det skaber en spændende og informerende fortælling, og samtidig kan videoen opleves både elementvis og som en samlet oplevelse. Videoen implementeres i undervisningen og på kursussiden på Blackboard.

Herunder ses eksempler på, hvordan man i 360°-videoerne kan navigere rundt på værket, og hvordan der kan indlejres tests direkte i videomaterialet:

Navigation fra den øverste del af ovnen på Lisbjerg Kraft- og Varmeværk.
Navigation fra den øverste del af ovnen på Lisbjerg Kraft- og Varmeværk.
Indlejret test fra turbinehuset på Lisbjerg Kraft- og Varmeværk.
Indlejret test fra turbinehuset på Lisbjerg Kraft- og Varmeværk.

Virtuelt besøg på CERN i Relativitetsteori og astrofysik

Kurset Relativitetsteori og Astrofysik ved astrofysiker Ole Eggers Bjælde og professor Ulrik Ingerslev Uggerhøj blev understøttet med en række 360°-videoer fra et besøg på CERN i sommeren 2017. Efterfølgende fik videoerne tilført en multiple choice test-komponent.

Videoerne gav de studerende mulighed for at få eksplorativ adgang til en ellers utilgængelig lokation, og i videoerne blev de studerende aktiveret ved at deltage i tests. Det gav de studerende et konkret indblik i, hvordan deres teoretiske viden var blevet omsat i praksis, og gav dem mulighed for at øge deres refleksion over det faglige stof.

Derudover gav indblikket i resultaterne af testen underviseren mulighed for at kvalificere efterfølgende undervisning i forhold til hvilke faglige områder, der skulle have ekstra opmærksomhed og gennemgang.

Herunder ses en 360°-video fra CERN og et eksempel på hvordan der kan indlejres spørgsmål/test:

Interaktiv 360°-video fra CERN i YouTube. Foto: Daniel Salling Hvid.
Interaktiv 360°-video fra CERN i YouTube.

Perspektiver

Potentialet ved 360°-video og VR er stort. Det kan især på en fordybende vis bruges til at visualisere svært tilgængelige steder, herunder fjerne, farlige, bekostelige eller adgangsbegrænsede lokationer. Perspektiverne på brugen af educational IT til netop 360°-video og VR er, at man kan bringe de studerende steder hen, hvor det ellers ikke var praktisk muligt, ligesom materialerne kan bruges til at aktivere de studerendes læring.

Det mere langsigtede perspektiv er, at det nu er muligt at udvikle 360°-video og VR med støtte fra Media Lab ved Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences, og det kan fungere som supplement til den type undervisning, der har behov for at bringe sådanne 'svært tilgængelige steder' ind i undervisningen.

Foruden muligheden for at aktivere det faglige indhold på anderledes vis, bliver det med 360°-video og VR også muligt for de studerende at se deres faglige felt bragt i anvendelse i en kontekst uden for universitetet og deres uddannelse. Det giver de studerende et mere kvalificeret indblik i, hvordan deres uddannelse kan skabe værdi i praksis og det øger incitamentet til at beskæftige sig med faglige områder.

Derudover forventes det, at formatet bidrager til at de studerende efter endt uddannelse hurtigere kan indgå i en arbejdsmæssig kontekst, da de under uddannelsen er trænet i at omsætte teori til praksis. Altså bidrage til koblingen mellem universitet og arbejdsliv.

Læs mere

Anerkendelser

En tak til vores samarbejdspartnere:

Ole Eggers Bjælde, Undervisningsudvikler, ph.d. i astrofysik, Science and Technology Learning Lab
Daniel Hvid, Labagent, Science and Technology Learning Lab
Aage Birkkjær Lauritsen, Lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og systemdesign
Ulrik Ingerslev Uggerhøj, Institutleder, Institut for Fysik og Astronomi


Kunne du tænke dig at implementere 360°-video/virtual reality i din egen undervisning? Kontakt:

Mikkel Godsk

Undervisningsudvikler, leder af Media Lab